Hammaste juurekanalite tipuanatoomia ja apikaalne preparatsioon

4.4. Tipulukk ehk ZIP-perforatsioon

Tipulukk ehk ZIP-perforatsioon on juurekanali tipuosa transpositsioon või transportatsioon. Tipuava on piltlikult öeldes „tõmblukuna lahti tõmmatud”.  Juurekanali tipuava venitatakse elliptiliseks ning suuremad viilid lõikavad rohkem juurekanali kurvatuuri välisseina, tekitades kanali tipuosa eemaldumise selle loomulikust väljumisavast. Viga tekib tipuosa jõulisel puhastamisel, mil juuretippu jäiga instrumendiga prepareerides instrument sirgeneb või on viga tekitatud Hedström-viiliga preparatsioonil korduvalt üle juuretipu instrumenteerides.

4-5zip-elbow3.png

Probleem tekib tavaliselt käsiinstrumentidega preparatsioonil, sest jäiku instrumente on raske eelpainutada ning kasutada kurvatuuriga kanalites. Juba tekkinud viga pole võimalik parandada, kuna pole kindlat väikest punkti tipuosas, mille vastu juuretäidismaterjali kompakteerida.

Hamba juurekanali tipupreparatsioonil on tekkinud lukulaadne tipukahjustus. Näha on lehtrikujuline tipuosa ja erinevatest instrumentidest tekkinud täkked. Esineb tihti kombinatsioonis liivakellakujulise kanalipreparatsiooniga.

Kuidas vältida?

  • Kasuta antikurvatuuri viilimismeetodit (väiksema kurvatuuri poolt suurema poole).
  • Kõverates juurekanalites pole soovitatav roostevabast terasest instrumente roteerida.
  • Soovitatav on kasutada kurvatuuriga juurekanalites nikkel-titaanist instrumente.
  • Ära kasuta liigset jõudu.
  • Määra korralik tööpikkus.
  • Enne preparatsiooni inspekteeri juurekanaleid hoolikalt periapikaalsetelt ülesvõtetelt.
  • Prepareerivaid instrumente võib modifitseerida vastavalt vajadusele, viilides lõikavad terad olulistest ohukohtadest ära. Eelpainutatud instrumendil eemaldatakse viili keermed tipuosast 2 mm pikkuselt väliskurvatuuril ja viili kurvatuuri keskosas kurvatuuri sisepinnal. See võte aitab hoida juurekanali originaalkuju.

Kuidas tekkinud vigu korrigeerida?

ZIP-tüüpi vigade puhul ei aita termiline täitmine, kuna täidismaterjali pole kuskile vastu kompakteerida, sest pole moodustatud pidevalt väheneva diameetriga koonusjast preparatsiooni. Pärast täitmist võib olla vajalik periapikaalkirurgia.