Hammaste juurekanalite tipuanatoomia ja apikaalne preparatsioon

4.2. Juurekanali kavitatsioon

2kavitatsioon.png

Kavitatsiooniks nimetatakse juurekanali laienemist väliskurvatuuri suunas ehk mingis juurekanali tipupiirkonnas on diameeter lubatust suurem. See on tingitud jäikade prepareerimisinstrumentide kasutamisest.

Hamba juurekanali tipuosa on prepareeritud väga laiaks, mis võib tingida juuretipu hõreda täitmise.

Kuidas vältida?

  • Loputa pidevalt NaOCl lahusega (instrumenteerida vaid niiskes kanalis!).
  • Eelpainuta roostevabast terasest instrumendid.
  • Rekapitulatsioon kogu kujundusprotseduuri vältel erinevates etappides.
  • Pole vaja kasutada liigset jõudu.
  • Järgi instrumenteerimisprotokolli ning kasuta instrumente õiges järjestuses.
  • Kasuta kelaatoreid.
  • Soovitatav on kasutada crown-down preparatsioonitehnikat.

Kuidas tekkinud vigu korrigeerida?

Preparatsiooni korrigeerida pole võimalik ning täitmisel tuleks kasutada termilisi täitmismeetodeid juba eelpool mainitud põhjustel.