Hammaste juurekanalite tipuanatoomia ja apikaalne preparatsioon

4. Juurekanalite tipupreparatsioonil tekkivad vead

Kõik juurekanalid on mingi kurvatuuriga. Juurekanalite preparatsioonil kasutatakse erinevaid preparatsioonitehnikaid ning ka erinevat tüüpi instrumente. Loetletust on antud põhjalikum ülevaade õpiobjektides “Hammaste juurekanalite erinevad preparatsioonitehnikad roostevabast terasest instrumente kasutades“, “Nikkeltitaanist juureravi instrumentide omadused ja kasutamise eripärad” ja “Hammaste juurekanalite preparatsioon nikkeltitaanist instrumente kasutades“.

Preparatsioonil võivad tekkida erinevad vead, mis võivad oluliselt halvendada juurekanalite ravi lõpptulemust:

  • väheneb juurekanali tööpikkus;
  • tekivad kõrvalekalded juurekanali normaalsest anatoomiast;
  • juurekanali(te) puhastamine ja kujundamine pole adekvaatne.

Tähtis on teada vigade tekkekohti. Antud õpiobjektis keskendutakse juuretipu preparatsioonil tekkivate vigade vältimisele, juba tekkinud probleemide äratundmisele ja nende võimalikule korrigeerimisele.

Põhilised preparatsioonvead on:

  • aste,
  • kavitatsioon,
  • perforatsioon,
  • ZIP-perforatsioon,
  • liivakella kujuline kanalipreparatsioon.

kosemets_ule_tipu_1_1.jpg

Röntgenülesvõte hambast 26, millel on näha periapikaalsed radiolutsentsed kolded, täitmata palatinaalne juurekanal ning bukaalsetes kanalites on juuretäidised hõredad ja viidud üle juuretippude.