3.1. Apekslokaatori kasutamine

Täpsemate tulemuste saamiseks peaks olema juurekanalist eemaldatud enamus pulbikude ja obstruktsioone. Uuemad apekslokaatorid on väga täpsed ja näitavad täpselt ka siis, kui kanalis asetseb mingi elektrolüüt (vedelik, pulbikude, veri vms.). Juurekanalid võivad olla niisked, kuid pulbikamber peab olema kuiv - erinevate mõõdetavate juurekanalite vahel ei tohi olla ühist vedelikukogumit.  Mõõtmisel kasutatav instrument ei tohi olla kontaktis metalliga (amalgaamtäidised, metallkroonid vms.).

Järgnev kirjeldus varieerub aparaaditi, kuna aparaaditüüpe on erinevaid ja kanali pikkuste tähised muutuvad vastavalt aparaadi tootja soovile. Uuematel aparaatidel on ka lisafunktsioone (hääle maha keeramine, kombineerimine roteeruva instrumenteerimisega jne.), millel siin eraldi ei peatuta.

Kui aparaat on sisse lülitatud, huuleklemm kinnitatud, siis viiakse elektrood koos kanalinõelaga juurekanalisse. Kui instrument on jõudnud ca 2 mm kaugusele apikaalforaamenist, siis hakkab kostuma katkendlik signaal (juhul, kui heli pole välja lülitatud). Kui indikaator skaalal jõuab ca 0,5 - 1 mm kaugusele juure tipust (rohelisse alasse), siis on jõutud apikaalse konstriktsioonini. Kui instrument jõuab apikaalavani, siis muutub signaal pidevaks ja skaalal jõuab indikaator punase või vastavalt märgistatud alani.

Kanali tööpikkus arvestatakse 0,5 - 1 mm apeksist. Alati tuleb korraks jõuda mõõtmisega märgini „APEX“ ja siis tagasi tõmmata, kuna tipuosas võib olla pulbikive ning muid kanali kitsenemisi, mis võivad viia vale mõõtmistulemuseni. Oluline on apekslokaatori näite kombineerida teiste mõõtmismeetoditega (esmajärjekorras röntgenoloogilise meetodiga), et saada täpsem tulemus.

http://www.youtube.com/watch?v=kyDWEyfzrIs

Tegu on kommertsvideoga, kuid tähelepanu tuleks pöörata minutitele 0:21-1:50. Sellel ajavahemikul antakse lühiülevaade apekslokaatorite töö põhimõttest. Kuna apekslokaatoreid on erinevaid, siis pole vaja pöörata tähelepanu sellele konkreetsele aparaaditüübile.

http://www.youtube.com/watch?v=E0xgFMYhWsE

Antud videos on toodud välja enamik tipupreparatsiooni põhimõtteid ja näha on ka kombinatsioon apekslokaatorist roteeruva instrumendiga. Tähelepanu tuleks pöörata eelkõige minutitele 1:02-2:01, mil selgitatakse apekslokaatori töö põhimõtet ning minutitele 2:41-3:06, mil on näha apekslokaatori kombineeritud töö roteeruva instrumendiga. Pane tähele! Instrumenteerija ei lähe kordagi üle juuretipu!

back forward