Õpijuhis

Käesolev materjal on lihtsa liigendatusega, et oleks hõlpsam teadmisi omandada. Oluline on rõhutatud, toodud välja eraldi lõikudes "Jäta meelde!", "Oluline!" ning lisateave on peidetud nuppude alla "Loe lisaks!" Tekstis on ka küsimusi, millele vastuse või kommentaari saab sellele klikkides.

Lisaks teoreetilisele materjalile on õpiobjektis:

  • skemaatilised joonised ning seletused, mida järgida ja oluliseks pidada. Joonistel on välja toodud ravietapid step-by-step, et kõik oleks üheselt arusaadav;
  • videolingid erinevatest tehnikatest;
  • röntgenülesvõtted ravitud patsientide hammastest, mis annavad parema ettekujutuse juurekanalite täitmisest ja seostavad teadmisi reaalse eluga. Pildid patsientide ravijuhtumitest on autori poolt pildistatud, töötades SA TÜK stomatoloogia kliinikus.

Materjal lõppeb kontrolltestiga, mille abil võimalik teada saada, kas õpitu on omandatud.

Õpiobjekt on üks osa endodontia baaskursusest ning täieliku ülevaate saamiseks tuleks vaadata ka teisi vastava aine õpiobjekte: "Hammaste juurekanalite erinevad preparatsioonitehnikad roostevabast terasest instrumente kasutades", "Hammaste juurekanalite tipuanatoomia ja apikaalne preparatsioon", "Nikkeltitaanist juureravi instrumentide omadused ja kasutamise eripärad" ning "Hammaste juurekanalite preparatsioon nikkeltitaanist instrumente kasutades".

back forward