Hammaste juurekanalite erinevad täitmistehnikad

Avaleht

Autor: Anne-Ly Elhi, suu- ja hambahaiguste assistent
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Stomatoloogia kliinik, 2013

Õpiobjekt “Hammaste juurekanalite erinevad täitmistehnikad” on hambaarsti õppes endodontia üks põhiosadest, mis tutvustab juurekanalite täitmise võimalusi korrektse endodontilise ravitulemuse saavutamiseks.

Antud õpiobjekt annab ülevaate hetkel kasutatavatest juurekanalite täitmistehnikatest, juhib tähelepanu võimalike vigade tekkemomentidele ning nende vältimise võimalustele vastavate tehnikate kasutamisel.

Käesolev teoreetiline materjal on aluseks üliõpilaste käeliste oskuste omandamisel praktikumis. Õpiobjektist saadud teadmisi saab edukalt rakendada hilisemas töös patsientidega. Materjal on mõeldud ka praktiseerivatele hambaarstidele oma teadmiste täiendamiseks ja värskendamiseks. Selle läbimiseks kulub ligikaudu 4 akadeemilist tundi.

sp1-1.png
Foto 1: Pildil on näha hammas 13 täidetud juurekanaliga, mille kanali tipuosa hargnemise on täitnud siiler. Kasutatud on lateraalset külmkondensatsiooni tehnikat.

best_esf.png