Supervision

I am happy to supervise BA and MA students who are interested in any of the following topics: Learner Corpus Research, grammatical and lexical variation, prepositions, phrasal verbs and idioms, statistical modelling of linguistic data, digital humanities

Proposed methodology (see Research Methodology): corpus-based studies, (psycho-)linguistic experiments, statistical analysis

List of topics for 2020/21

Supervised theses

PhD studies

  • Mariann Proos, doktorant, (juh) Jane Klavan; Ilona Tragel, Eesti keele tajuverbide polüseemia, Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, eesti ja üldkeeleteaduse instituut.

  • Aimi Pikksaar, doktorant, (juh) Ann Veismann; Jane Klavan, Polüseemsete omadussõnade semantika kirjeldamise mudel, Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, eesti ja üldkeeleteaduse instituut.

MA studies

BA studies