Jane Klavan

Publications

Selected publications

Monographs

Selected peer-reviewed journal articles

 • Tinits, Peeter, Jane Klavan, & Liina Lindström. 2021. Digihumanitaaria Eestis [Digital humanities in Estonia]. Keel ja Kirjandus, 64 (8-9), 667−677. DOI: 10.54013/kk764a1.
 • Klavan, Jane. 2021. The alternation between exterior locative cases and postpositions in Estonian web texts. ESUKA-JEFUL, 12 (1), 153−188. DOI: 10.12697/jeful.2021.12.1.05.
 • Klavan, Jane. 2020. Pitting corpus-based classification models against each other: a case study for predicting constructional choice in written Estonian. Corpus Linguistics and Linguistic Theory, 16 (2), 363−391. DOI: 10.1515/cllt-2016-0010. 
 • Klavan, Jane, Tanel Alumäe ja Arvi Tavast. 2020. Eesti keele väliskohakäänete kasutus poolspontaanses kõnes automaatse transkriptsiooni põhjal [Analysis of Estonian external locative cases in semispontaneous speech using an automatic transcription system]. Keel ja Kirjandus, 63 (8-9), 757−774.
 • Klavan, Jane. 2020. Keeleteadus ja katsed [Linguistics and experiments]. Oma Keel, 40, 20-29.
 • Veismann, Ann, Jane Klavan, & Haldur Õim. 2018. Teoreetiline keeleteadus ja kvantitatiivsed meetodid [Theoretical linguistics and quantitative methods]. Keel ja Kirjandus, 8-9, 609−621. 
 • Klavan, Jane. 2018. Kognitiivne keeleteadus arvude rägastikus [Doing numbers and Cognitive Linguistics]. Keel ja Kirjandus, 8-9, 697−712.
 • Klavan, Jane, Arvi Tavast, & Aleksei Kelli. 2018. The Legal Aspects of Using Data from Linguistic Experiments for Creating Language Resources. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 307, 71 −78.10.3233/978-1-61499-912-6-71.
 • Klavan, Jane & Ann Veismann. 2017. Are corpus-based predictions mirrored in the preferential choices and ratings of native speakers? Predicting the alternation between the Estonian adessive case and the adposition peal ‘on’. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics (ESUKA – JEFUL), 8 (2), 59−91. https://doi.org/10.12697/jeful.2017.8.2.03
 • Divjak, Dagmar, Natalia Levshina, & Jane Klavan. 2016. Cognitive Linguistics: Looking back, looking forward. Cognitive Linguistics, 27 (4), 1−17. https://doi.org/10.1515/cog-2016-0095
 • Klavan, Jane & Dagmar Divjak, Dagmar. 2016. The Cognitive Plausibility of Statistical Classification Models: Comparing Textual and Behavioral Evidence. Folia Linguistica, 50 (2), 355−384. https://doi.org/10.1515/flin-2016-0014
 • Klavan, Jane, Maarja-Liisa Pilvik & Kristel Uiboaed. 2015. The Use of Multivariate Statistical Classification Models for Predicting Constructional Choice in Spoken, Non-Standard Varieties of Estonian. SKY Journal of Linguistics, 28, 187−224.
 • Klavan, Jane. 2014. A multifactorial corpus analysis of grammatical synonymy: The Estonian adessive and adposition peal ‘on’. In Dylan Glynn and Justyna A. Robinson (eds.). Corpus Methods for Semantics: Quantitative studies in polysemy and synonymy, 253−278. John Benjamins. (Human Cognitive Processing ; 43). https://doi.org/10.1075/hcp.43.10kla
 • Jürine, Anni, Jane Klavan & Ann Veismann. 2013. Katseline semantika: planeerimine ja teostus. [Experimental semantics: design and implementation]. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 9, 85−100. http://dx.doi.org/10.5128/ERYa9.06
 • Klavan, Jane, Ann Veismann & Anni Jürine. 2013. Katselised meetodid tähenduse uurimisel [Experimental methods in studying semantics]. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 4-1, 17−34. https://doi.org/10.12697/jeful.2013.4.1.02