OA teadusväljaannete hindamine

Kui avatud juurdepääsuga ajakiri ei ole indekseeritud viitamisandmebaasides Web of Science või Scopus või erialastes andmebaasides, tuleb artikli või ajakirja hindamisel lähtuda üldistest veebiallikate hindamise põhimõtetest (vt õppematerjali Info hindamine). Internetis on kättesaadavad spetsiaalsed veebilehed, kus on sõnastatud Open Access allikate hindamise põhimõtted ning analüüsitud erinevate vaba juurdepääsuga teadusväljaannete usaldatavust.