Meist

Antud kursuse on üles ehitanud Heidi Maiberg ja dr. Elo Süld koostöös projektipartneritega.

 

Heidi Maiberg

Heidi Maiberg

Heidi Maiberg on Royal Holloway, Londoni Ülikooli doktorant, kes on spetsialiseerunud terrorismiuuringutele. Tema peamised huvivaldkonnad on seotud äärmuslaste, eestkätt islamistide ja paremäärmuslaste deradikaliseerimise ja eemaldumisega seotud protsessidega. Tema doktoritöö keskendub Euroopas ja Põhja-Ameerikas vabatahtlikel deradikaliseerimis- ja katkestamisprogrammidel kasutatavate meetodite mõju hindamisele. Tal on magistrikraad Tartu Ülikoolist, kus uuris Euroopa riikides kasutatavaid meetodeid, mis toetavad islamistide deradikaliseerumist ja eemaldumist. Soolisusega seotud küsimusi on ta käsitlenud nii sotsioloogiaga seotud õppeainetes kui ka äärmuslusega seotud uuringutes. 

 

Elo Süld

Dr. Elo Süld

Dr. Elo Süld on Tartu Ülikooli usuteaduskonna islamistika lektor ja Tartu Ülikooli Aasia keskuse juhataja. Ta õpetab ülikoolis aineid nii islami põhitõdetest kui ka islamiriikide ühiskondadest, sh sugudevahelisest suhtlusest. Oma teadustöös keskendub ta islami mitmekesisusele. 

 

MOOC "Soolisus: hierarhiad ja nende mõju tänapäeva maailmale" on osa laiemast projektist pealkirjaga “Tundlike teemade käsitlemine klassiruumis”. Selle projekti eesmärk on koguda nelja sarnaste väljakutsetega silmitsi seisva riigi - Ungari, Poola, Tšehhi ja Eesti - teadmised ning töötada välja juhendmaterjale ülikoolide õppejõududele ja üldhariduskoolide õpetajatele. Projektiga luuakse meetodeid ja juhiseid koondav tööriistakast, mitmeid e-mooduleid, kaks e-kursust ja kolm MOOC-i õpetajatele, pedagoogika üliõpilastele, ülikoolide töötajatele ja sotsiaaltöötajatele. Projekti partnerid on Tartu ülikool (juhtivpartner), Kesk-Euroopa Ülikool, Hradec Králové Ülikooli ja Varssavi Majanduskool (SGH).