FunHome: kellega koos me oma kodu teadmatult jagame?

Projektist

Siseruumide mikroorganismid mängivad olulist rolli meie igapäeva elus, sest just suurem osa oma päevadest viibime erinevates hoonetes. Kuigi üldlevinud on arvamus, et mikroorganismid põhjustavad meile probleeme, eelkõige haigusi, siis oluliselt vähem on teada hoopis nende kasulikust mõjust.

Harrastusteaduse projekti “FunHome” eesmärkideks on esmalt DNA-analuuside abil kindlaks teha, millised organismid siseruumides elutsevad; fookuses on eeskätt potentsiaalsed tervist kahjustavad liigid. Seejärel pöörame pilgud teguritele ja protsessidele, mis neid erinevaid mikroskoopilisi olendeid mõjutavad ning kas neil on omavahelisi seoseid ning viimaks, kuidas nad mõjutavad elanike tervist ja heaolu. Seda, kas nendele üldistele küsimustele saame sarnased vastused nagu võiks ennustada varasemate tööde pinnalt või leiame midagi uudset, näitab aeg.