FunHome: kellega koos me oma kodu teadmatult jagame?

Avaleht

Siseruumide mikroorganismid mängivad olulist rolli meie igapäeva elus, sest just suurem osa oma päevadest viibime erinevates hoonetes. Kuigi üldlevinud on arvamus, et mikroorganismid põhjustavad meile probleeme, eelkõige haigusi, siis oluliselt vähem on teada hoopis nende kasulikust mõjust.

Harrastusteaduse projekti “FunHome” eesmärkideks on esmalt DNA-analuuside abil kindlaks teha, millised organismid siseruumides elutsevad; fookuses on eeskätt potentsiaalsed tervist kahjustavad liigid. Seejärel pöörame pilgud teguritele ja protsessidele, mis neid erinevaid mikroskoopilisi olendeid mõjutavad ning kas neil on omavahelisi seoseid ning viimaks, kuidas nad mõjutavad elanike tervist ja heaolu. 

Figure 1. Some characteristic organisms found in the house dust (A. Dust mite, B. Gliomastix murorum, C. Stachybotrys chartarum and D. pollen).

 

Hetkel on nii harrastusteadlaste kui ka sõprade-kolleegide abiga kogutud proove kokku  ~500 hoonest (ehk ~2000 tolmuproovi) ning 64 territooriumilt (vt Joonised 2 ja 3). Lisaks FunHome projektile on harrastusteadlaste abiga kogutud sama metoodikat järgides tolmuproove jahtlaeva Admiral Bellingshauseni ekspeditsioonidelt. Esimene ekspeditsioon Admiral Bellingshausenil korraldati Tallinnast Antarktikani, et tähistada 200 aasta möödumist ajast, kui Saaremaalt pärit baltisakslane, Vene admiral Fabian Gottlieb von Bellingshausen märkas Antarktist. Teine ekspeditsioon pidi reisimeeskonna viima Arktikasse, kuid see katkes kahjuks reisipiirangute tõttu. Kokku mõlema ekspeditsiooni peale on kogutud proove 34 geograafilisest punktist (vt Joonis 2 sinised täpid).

 

dust

dust-europe