Autor: Kaili Palts (MSc ), 
Tartu Ülikooli eripedagoogika osakond
2013

Sisupakett on mõeldud õpetajakoolituse üliõpilastele, toetamaks erivajaduste identifitseerimise kursuse läbimist. Õppijal peavad olema eelteadmised tunnetuspsühholoogiast, arengupsühholoogiast ja erivajaduste psühholoogiast. Sisupaketi läbimine võtab aega umbes 5 tundi.

Sisupaketi eesmärgiks on anda ettekujutus sellest, milliseid uurimismeetodeid kasutatakse arengu hindamiseks, millised on nende meetodite tugevad ja nõrgad küljed laste hindamisel ja milline on õpetajate pädevus erinevate meetodite kasutamiseks.

Õpijuhised

Sisupakett on üles ehitatud tekstina, mis jaguneb peatükkideks ja alapeatükkideks. Teksti sisse on pikitud küsimused, mis aitavad aktiveerida õppija varasemaid teadmisi ning ergutavad arutlema. Need on esitatud tekstikastikestes, kusjuures ilma pildita kastikestes olevad ülesanded sisaldavad õppejõu kommentaari. Püüa vastata enne küsimusele ja alles siis ava kommentaar, klõpsates kastikeses oleva küsimuse tekstil. Sisupakett lõpeb enesetestiga, mis võimaldab kontrollida oma teadmisi. Kasuta seda võimalust kindlasti!

Sisupaketi tulemuslikult läbinud õppija:

  1. on kursis hindamise tüüpidega, sõltuvalt sellest, millistel eesmärkidel hindamist teostatakse;
  2. oskab analüüsida vaatluse kui meetodi sobivust laste hindamiseks;
  3. oskab analüüsida küsitluse kui meetodi sobivust laste hindamiseks;
  4. oskab analüüsida testimise kui meetodi sobivust laste hindamiseks;
  5. teab, milliseid võimalusi pakuvad laste hindamiseks mitteformaalsed uurimisprotseduurid. 

forward