EU Kids Online Eesti

Meie inimesed

Projekti juht ja kontaktisik on Veronika Kalmus (Ühiskonnateaduste instituut, Tartu Ülikool)

Veronika Kalmus on Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsioloogia professor. Peamised uurimisvaldkonnad on sotsialiseerumine, põlvkondadevahelised suhted, meedia- ja ajakasutus, noorte ühiskondlik osalus ning väärtused siirdekultuuris. Ta on avaldanud arvukalt artikleid rahvusvahelistes teadusajakirjades ja kogumikes, sh ajakirjades Childhood, Children & Society, Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, Journal of Children & Media, Journal of Computer-Mediated Communication, Journal of Curriculum Studies, Television & New Media ja Young.

Andra Siibak on Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi ühiskonnateaduste instituudi meediauuringute professor. Tema praegused uurimishuvid on seotud noorte sotsiaalmeedia praktikate, noorte internetikasutuse vahendamise ja väikelaste digitehnoloogia kasutamise, digitaalse kirjaoskuse ning privaatsuse teemadega. Ta on avaldanud arvukalt artikleid rahvusvahelistes teadusajakirjades ja kogumikes, sh ajakirjades Social Media + Society, Cyberpsychology, Journal of Computer-Mediated Communication, Journal of Technology in Human Services, Nordic Journal of Digital Literacy, Technology, Pedagogy and Education, Early Years: An International Research Journal, etc.

E-post: andra.siibak@ut.ee

Maria Murumaa-Mengel on Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaalmeedia lektor. Tema peamised uurijahuvid on seotud noorte veebikommunikatsiooniga, spetsiifilisemalt võimaluste (nt mikrokuulsuse fenomen; online-intiimsus) ja riskidega (nt online-perverdid, porno, küberkiusamine), mis online-keskkondade ja suhtlusega seonduvad. Lisaks Tartu Ülikoolis tudengite õpetamisele käib Maria koolides õpilaste, õpetajate ja lapsevanematega online-võimalustest ja -riskidest kõnelemas, samuti koolitab noorsootöötajaid, nõustajaid, mäluasutuste ja infotöötajaid. Ta on avaldanud teadusartikleid ajakirjades Young: Nordic Journal of Youth Research, International Review of Information Ethics ja First Monday.

E-post: maria.murumaa@ut.ee

Kadri Soo on Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaalpoliitika assistent. Tema peamisteks uurimisteemadeks on vägivald inimsuhetes ning laste ja noorte heaolu ja õigused. Ta on osalenud mitmetes uurimisprojektides, mis on keskendunud perevägivallale, inimkaubandusele, laste väärkohtlemisele, noorte seksuaal- ja riskikäitumisele, seksuaalsele ahistamisele internetis. Lisaks ülikoolis õpetamisele on ta koolitanud õpetajaid, sotsiaal- ja lastekaitsetöötajaid ning teisi abistavaid spetsialiste perevägivalla ja laste väärkohtlemise teemal. Ta on avaldanud artikleid teadusajakirjades nagu Child Indicators Research ja Studies of Transition States and Societies.

E-post: kadri.soo@ut.ee

Marit Sukk on Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi analüütik ja projekti üks põhilistest täitjatest. 2018. aastal kaitses ta sotsioloogia erialal magistritöö “Online-osalus ja mitteosalus: Eesti noorte arvamused ja kogemused”.

E-post: marit.sukk@ut.ee