Vilma villakoda

Selle alalehe sisu on veel loomisel, palume kannatlikku meelt. Siia tuleb peagi info Viljandis Vilma majas toimunud villateemalistest projektidest.

Vilma villakoja seadmed. Foto Craft Campi pildipangast.