Otsing EBSCO andmebaasides (TÜ kasutajatele)

Avaleht

Leidke  TÜ raamatukogu andmebaaside nimekirjast  https://utlib.ut.ee/andmebaasid EBSCO andmebaasid. Väljaspool TÜ arvutivõrku andmebaasi nimel klõpsates on vaja VPN ühendust.  VPN ühenduse loomise kohta leiate infot ülikooli arvutiabi kodulehelt.  Ilma VPN ühenduseta kasutamiseks klõpsake andmebaasi nime all lingil Ligipääs TÜ kasutajatunnustega ning sisenege ÕIS-i kasutajatunnustega. (Vt veel juurdepääsu kohta koduarvutist.
Edasi valige EBSCOhost Web

Kuvatakse EBSCO platvormil kättesaadavate andmebaaside nimekiri, kus on ligi 30 erinevat andmebaasi, sh multidistsiplinaarsed Academic Search Complete ja Academic Search Ultimate, majandusalased Business Source Complete ja Business Source Ultimate, religiooni alane andmebaas ATLA Religion Database with ATLA Serials, meedia- ja kommunikatsiooni andmebaas Communication and Mass Media Complete, meditsiiniandmebaas MEDLINE, stomatoloogia andmebaas Dentistry and Oral Sciences Source, tervisealane Health Source- Consumer Edition, õendusandmebaas Health Source: Nursing/Academic Edition, pedagoogika andmebaas ERIC, psühholoogia andmebaasid APA PsycINFO ja APA PsycArticles, spordi andmebaas SPORTDiscus, keele- ja kirjanduse andmebaas MLA International Bibliography, matemaatika andmebaas MathSciNet jt.

Otsingut saab teha mitmes andmebaasis korraga, märkides need nimekirjas ära. Edasi klõpsake Continue

Kui olete juba mõnes EBSCO andmebaasis sees, saate näha kõigi EBSCO andmebaaside nimekirja, kui valite otsingulahtri kohalt Choose Databases.

Otsingu alustamiseks on vaikimisi ees lihtotsingu kast (Basic Search)mis võimaldab kiiret otsingut, kui ei soovita põhjalikku ja täpsemat otsingut teha. Samas saab valida Advanced Search täpsema otsingu tegemiseks.

Otsinguviisid, otsingu piiramine, laiendamine ja otsingutehnika sarnanevad otsingule EBSCO Discovery’s, vt õppematerjal EBSCO Discovery kasutamine https://sisu.ut.ee/edsjuhend/1teema