Otsing

Vaikimisi on ees lihtotsing (Basic Search), kus sisestatud sõnu otsitakse pealkirjast, autorite ning lisatud võtme- ja märksõnade hulgast ja sisukokkuvõttest.   Saab ka valida, et otsitakse ainult pealkirjas esinevaid sõnu või autori nime. Otsingu täpsustamiseks saab kasutada Boole'i operaatoreid ja metamärke, vt järgmine peatükk  Juhiseid päringu koostamisks.  

Saate oma otsingut täpsemini suunata, kui valite Advanced Search otsinguvõimaluse. See võimaldab korraga otsida kirjeAndmebaasid koosnevad kirjetest. Iga kirje kirjeldab ühte publikatsiooni, näiteks raamatut või artiklit vastavalt kindlaksmääratud tunnustele. Kirje koosneb paljudest andmeväljadest: autor, artikli pealkiri, ajakirja nimetus, ilmumisaasta jne. Andmebaasis otsides saab määrata, millistelt väljadelt otsida (nt otsida autori, pealkirja, märksõnade või aastate järgi).   erinevatel väljadel asuvaid sõnu  (kogu tekst, autori nimi,  pealkiri, märksõnaMärksõna (ingl k subject heading, descriptor) on sõna, millega kirjeldatakse raamatute, artiklite, heliplaatide, filmide jms sisu. Mingi mõiste väljendamiseks on valitud üks sõna, mille alla on koondatud kõik samasisulised dokumendid. Märksõna ise ei pruugigi kirjeldatavas tekstis esineda.  (Subject term), ajakirja või muu allika pealkiri, sisukokkuvõte, ISSN, ISBN)  ning kombineerida erinevatel väljadel asuvaid otsingusõnu operaatoritega AND, OR, NOT.

Search Options all saab valida otsinguviise ning otsingut piirata ja laiendada. 

back forward