Leidke  TÜ raamatukogu andmebaaside nimekirjast  https://utlib.ut.ee/andmebaasid EBSCO andmebaasid.  Väljaspool TÜ arvutivõrku andmebaasi nimel klõpsates on vaja Open VPN ühendust.  VPN ühenduse loomise kohta leiate infot ülikooli arvutiabi kodulehelt.  Ilma VPN ühenduseta kasutamiseks klõpsake andmebaasi nime juures paremal linnukesel ja seejärel Sisene TÜ kasutajana ning sisenege ÕIS-i kasutajatunnustega. (Vt veel  juurdepääsu kohta koduarvutist.
Edasi valige EBSCOhost Web

Kuvatakse EBSCO platvormil kättesaadavate andmebaaside nimekiri, kus on ligi 30 erinevat andmebaasi, sh multidistsiplinaarne Academic Search Complete, majandusalane Business Source Complete,  ATLA Religion Database with ATLA Serials, meedia- ja kommunikatsiooni alane Communication and Mass Media Complete, meditsiinialane MEDLINE, stomatoloogia-alane Dentistry and Oral Sciences Source, tervisealane Health Source- Consumer Edition, õendusalane Health Source: Nursing/Academic Edition, pedagoogikaalane ERIC, psühholoogia andmebaasid PsycINFO ja PsycArticles, filosoofiaalane Philosophers' Index, spordialane Sport Discus, keele- ja kirjandusalane MLA International Bibliography, matemaatikaalane MathSciNet jt.

Mõned olulised EBSCO andmebaasid on raamatukogu andmebaaside nimekirjas ka eraldi välja toodud, nt Academic Search Complete, Business Source Complete. 

Sõnaotsingut saab teha mitmes andmebaasis korraga, märkides need nimekirjas ära. Edasi klõpsake Continue

Kui olete juba mõnes EBSCO andmebaasis sees, saate näha kõigi EBSCO andmebaaside nimekirja, kui valite otsingulahtri kohalt Choose Databases.

Sõnaotsingu alustamiseks on vaikimisi ees lihtotsingu kast (Basic Search)mis võimaldab kiiret otsingut, kui ei soovita põhjalikku ja täpsemat otsingut teha. Samas saab valida Advanced Search täpsema otsingu tegemiseks.

Otsinguviisid, otsingu piiramine, laiendamine ja otsingutehnika sarnanevad otsingule EBSCO Discovery's, vt õppematerjal EBSCO Discovery kasutamine https://sisu.ut.ee/edsjuhend/1teema

forward