4. Digilahenduste kasutamine

ENESETEST: DIGILAHENDUSTE KASUTAMINE

Siin on hulk lühikesi praktilisi ülesandeid, mis selgitavad, mida digilahenduste kasutamine igapäevastes olukordades tähendab ning aitavad sul selle osas oma teadmiseid ja oskuseid hinnata.

/h5p plokk/

 

MIDA TÄHENDAB DIGILAHENDUSTE KASUTAMINE?

/selgitus/

 

TÜÜPILISED OLUKORRAD, KUS DIGILAHENDUSTE KASUTAMISE OSKUSEID VAJAD

  • Õppetöö korraldus: 
    • c
  • Õppetöös osalemine:
    • c
  • Suhtlus:
    • c

ÕPIRESSURSID DIGILAHENDUSTE KASUTAMISE KOHTA

Pärtel Lippuse õppematerjal "Sissejuhatus R-i ja andmestruktuuridesse" (2020).


Maarja-Liisa Pilviku ja Pärtel Lippuse õppematerjal "Kvantitatiivse andmeanalüüsi alused humanitaarteadlastele ja rakendustarkvara R" (2020)


TÜ matemaatilise statistika professori Krista Fischeri loeng 1. aasta tudengitele statistiliseks analüüsiks sobivatest andmetest ning statistikatarkvarast (25.09.2019).


Sissejuhatus andmeanalüüsirakendusse Matlab; TÜ ingliskeelne e-kursus, õppejõud Shahab Anbarjafari.


TÜ Digiõppe ja -töö juhised üliõpilastele


TÜ arvutiteaduste instituudi "Programmeerimisest maalähedaselt" MOOC.


TÜ arvutiteaduste instituudi "Programmeerimise alused" MOOC.


TÜ arvutiteaduste instituudi "Programmeerimise alused II" (jätkukursus) MOOC.


TÜ arvutiteaduste instituudi "Tehisintellekti algkursus" MOOC.