Oled mõne täppisteadusliku eriala tudeng? Oled juba pealiskaudselt tuttav programmeerimiskeelega Python? Otsid arvutikeskkonda, kus lahendada ja dokumenteerida erialaseid arvutusprobleeme või laboritöid? Siis võib see e-kursus olla just sulle!

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade vabavaralisest arvutuskeskkonnast Jupyter. See on muutunud standardseks töövahendiks enamikes teadusarvutamise või andmeteadusega seotud valdkondades. Ühtlasi tutvume mõnede põhipakettidega Pythoni teaduslikus ökosüsteemis. Muuhulgas õpime selle kursuse käigus:

  • vormistama rikkaliku tehnilise/matemaatilise sisuga dokumente keskkonnas Jupyter
  • kujundama graafikuid paketiga Matplotlib
  • arvutama tervete andmemassiividega, kasutades paketti NumPy
  • kasutama lihtsamaid algoritme pakettides NumPy ja SciPy

E-kursuse maht on 1 EAP (ca 26 tundi) ja see on osalejatele tasuta. Materjalidele pääseb ligi vasakul näha oleva menüü kaudu. Kursuse ametlik osa toimub TÜ Moodle'i keskkonnas. Registreeruda saab siin.

HITSA logoValminud Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse IT Akadeemia programmi toel.