Liikumine

Liikumine videotöös võib väljenduda mitmeti. Näiteks võib liikuda inimene kaadri sees ja kaamera seisab paigal. Niisugust kaameratööd kutsutakse staatiliseks kaameraksKa seisev kaamera, liikumatu rakurss. Staatiline kaamera tähendab ühest võttepunktist liikumatu kaameraga filmimist (Maran, 2007).  . Dünaamiline kaamera aga tähendab seda, et liigub kaamera ning kaadris olev inimene on paigal või liiguvad niihästi inimene kaadri sees kui ka kaamera (Thompson & Bowen, 2009). Järgnevalt on tutvustatud erinevaid võimalusi kaamera liikumisteks.

 

Panoraamimine

Kaamera liikumise puhul võib eristada olukorda, kus kaamera liigub üksnes oma horisontaalse või vertikaalse telje suhtes. Seda liikumist kutsutakse panoraamimiseks (Maran, 2007). Sellises olukorras on kaamera enamasti fikseeritud statiivileKolmjalg. Kokkupandav seade kaamera asendi fikseerimiseks ja pildi stabiliseerimiseks (Thalheim, 2011). Olemas on ka spetsiaalsed statiivid valgustite ja mikrofonide asendi fikseerimiseks (Maran, 2007). 
 
ning statiivi ruumis ei liigutata.

 

Allolev panoraam Toomemäelt illustreerib olukorda, kus kaamera liigub horisontaalteljel vasakult paremale. Panoraamiga on soovitud edasi anda Toomemäel asuvate ülikooli õppehoonete paiknemist üksteise suhtes.

 

 

 

Nagu ülal öeldud, võib panoraami puhul kaamera liikuda ka vertikaalteljel, ülevalt alla või alt ülesSelle liikumise tähistamiseks kasutatakse eesti keeles mitmeid termineid, sh inglise keelse väljendi "tilt" otsetõlget “kalle/kallutamine” või “noogutamine" ning mõnikord ei eristatagi eraldi sõnaga horisontaalselt või vertikaalselt panoraami (nt öeldakse panoraam ülevalt alla, vertikaalne panoraam vms). Siiski, Talheim (2011) on välja pakkunud termini “püstpanoraam”.  . Järgnevas näites on näha püstpanoraam (vt selgitus eelmise lause lõpus) ülevalt alla Tartu Tähetornist.

 

 

 

 

Mõlemad siintoodud näited algavad ja lõpevad staatilise kaadriga põhjusel, et nii on alustaval videograafil lihtsam saavutada võimalikult hea must materjalKäsil oleva projekti tarvis filmitud kaadrite kogum (Maran, 2007; Thalheim, 2011). , sest korrektsed, staatilised alguse ja lõpukaadrid on kasutatavad ka juhul, kui panoraam ise peaks ebaõnnestuma (Thompson & Bowen, 2009).

 

Nagu ülal mainitud, siis liikumist võib jäädvustada ka nii, et liiguvad niihästi filmitav kui ka kaamera. Järgnevalt on esitatud näide, kus inimene liigub kaamera eest läbi samal ajal kui kaamera jäädvustab inimese liikumise suunalise panoraami.

 

Peale- ja ärasõit, suumimine

Videotöös võib kaamera filmitavale läheneda või filmitavast kaugeneda. Neid kaadreid kutsutakse vastavalt pealsõiduks ja ärasõiduks (Maran, 2007; Thalheim, 2011). Peale- või ärasõidu filmimiseks on mitmeid mooduseid, nt kaamerakäruRelssidel liikuv (rataste ja istmetega) alus operaatori ja kaamera liigutamiseks võtteplatsil (Maran, 2007; Thalheim, 2011). Relsid on ehk kaamerarööpad on teisaldatav rööbastee, millel saab lükata kaamerakäru kaameraga, et filmida pikki sujuvalt liikuvaid kaadreid (Maran, 2007; Thalheim, 2011).   või kraana. Samuti võib peale- või ärasõidu jäädvustamiseks kasutada steadcamiRihmadega operaatori keha külge kinnituv väikesel alusel kaamera, mis võimaldab üles võtta väga liikuvat ja sujuvat pilti (Thalheim, 2011). Maran (2007) toob välja, et steadicam on kaamera tehniline abivahend, kerge portatiivne käetugi, mis aitab operaatoril kaamerat käest filmides stabiilsena hoida.  , gimbalitSeade, mille ülesanne on mootorite, intertsiaalanduri ja algoritmide abil kompenseerida kaamera operaatori liikumisest tekkivaid soovimatuid kaamera värinaid (Veber, i.a.).  või drooniSiin ainult foto- ja videotöös kasutatav kaamera ja gimbaliga varustatud mehitamata õhusõiduk. Droonide kasutamisega seonduvate regulatsioonide jm materjalidega saab tutvuda Transpordiameti koduleheküljel. (Õpiku autori selgitus)  (Thompson & Bowen, 2009).

Järgnevad kaks näidet illustreerivad vastavalt peale- (1) ja ärasõitu (2). Videod on filmitud gimbalile asetatud kaameraga.

Filmitavale lähenemise või kaugenemise efekti võib luua ka läbi suumimise, st suumobjektiiviMuudetava fookuskaugusega objektiiv (Thalheim, 2011). On olemas ka fikseeritud fooksukaugusega objektiivid.  fookuskauguseFookuskaugus on objektiivi parameeter, millest sõltub objektiivi vaatenurga suurus ja teravussügavus (Thalheim, 2011).  muutmist kaadri sees, kui kaamera seisab statiivil. Seega, kaamerat ei liigutata, vaid kujutise mastaapi muudetakse (EKSS, 2009) objektiivi abil.

 

Järgnevad kaks näidet illustreerivad sisse- (1) ja väljasuumimist (2).

 

Harjutused

  • Salvesta panoraamid nii vasakult paremale ja vastupidi kui ka ülevalt alla ja vastupidi. Proovi igale panoraamile jätta algusesse ja lõppu staatilised kaadrid. Samuti proovi hoida kaamera liikumine panoraamimise ajal võimalikult ühtlane. Lisaks proovi salvestada erineva pikkusega panoraame (nt 60kraadine, 90kraadine, 180kraadine, 360kraadine).
  • Salvesta panoraam, kus kaadris olev inimene kõnnib ning kaamera liigub kõndiva inimesega samasuunaliselt. Proovi erinevaid lahendusi liikumise salvestamiseks, nt kaamera liigub inimesega kaasa kogu liikumise aja või hakkab liikuma hetkel, kui inimene on kaamerast möödumas. Võrlde salvestatud kaadreid ning analüüsi, millises on liikumine sinu hinnangul kõige efektsem.
  • Salvesta kolmes erinevas plaanisuuruses üks ja sama tegevus (nt inimene paneb jopet selga) nii, et kaamera seisab paigal. Harjutuse eesmärk on salvestada plaanisuuruseid olukorras, kus kaadris olev inimene tegutseb ning kadreerimisel ja kompositsiooni hoidmisel peab arvestama ka tegevuse dünaamikaga. 

Kasutatud kirjandus

Maran, M. (2007). Filmiterminid ajakirjas Teater. Muusika. Kino. Magistritöö. Tallinna Ülikool, Eesti filoloogia osakond

Thalheim, T. (2011). Väike inglise-eesti seletav filmisõnastik. Magistritöö. Tartu Ülikool, Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut 

Thompson, R. & Bowen, C. J. (2009). Grammar of the Shot. London: Focal Press.

Veber, R. (i.a.). Sujuvad video stabilisaatoriga. Photopoint fotokursus.ee. Kasutatud 31.08.2022. https://www.fotokursus.ee/course/sujuvad-videod-stabilisaatoriga/