Andmebaasid ja e-ajakirjad

Ülevaade TÜ-le avatud andmebaasidest

Kõik Tartu Ülikoolile avatud andmebaasid leiate raamatukogu kodulehel lingi Andmebaasid https://utlib.ut.ee/andmebaasid all. Valdkondade järgi saab andmebaase sorteerida, kui valite samal lehel vasakul Valdkonnad all sobiva andmebaasi ja klõpsate Filtreeri andmebaase.

Ülikooli võrgus olles saate andmebaasi nimel klõpsates andmebaasi sisse, väljastpoolt ülikooli võrku saab sisse ÕIS-i kasutajatunnustega. Vt koduarvutist juurdepääs.

Andmebaaside lehel andmebaasi nime järel ffmärgil klõpsates avaneb andmebaasi lühitutvustus ja kui on olemas, siis ka eestikeelne kasutusjuhend.

Paljudel erialadel on olemas referaatandmebaasid, mis võimaldavad saada ülevaadet kogu antud erialal ilmunud materjalidest (ajakirjaartiklid, konverentside materjalid, dissertatsioonid, kogumike artiklid, raamatud, raamatute retsensioonid jm). Referaatandmebaasid sisaldavad lisaks bibliograafilistele andmetele ka artikli või muu materjali sisukokkuvõtet. Nt ERIC (haridus), Medline (meditsiin), PsycInfo (psühholoogia), MLA International Bibliography (keele- ja kirjandusteadus), SciFinder Scholar (keemia), SportDiscus ja paljud teised.

Mõned andmebaasid on ühtlasi nii referaat- kui ka täistekstandmebaasid.
Näiteks EBSCO multidistsiplinaarne andmebaas Academic Search Complete pakub 12500 ajakirja artiklite bibliograafilisi andmeid ja sisukokkuvõtteid, samas on kättesaadavad 8500 ajakirja artiklite täistekstid. Hiljuti on lisandunud uus multidistsiplinaarne andmebaas Academic Search Ultimate veelgi suurema ajakirjade valikuga. Majandusalased referaat- ja täistekstandmebaasid on Business Source Complete ja uuem ning suurema sisuga versioon Business Source Ultimate.  Andmebaas Communication and Mass Media Complete sisaldab meedia ja kommunikatsiooni alaste väljaannete sisukokkuvõtteid ja täistekste.
Andmebaasid on ka omavahel linkidega seotud,  enamasti on olemas lingid ülikoolile avatud täistekstidele.

Paljudele andmebaasidele on juurdepääs ühisel platvormil ning nad on otsitavad ühise kasutajaliidese kaudu.

NB! Järgnevate linkidega on juurdepääs andmebaasidele, kui kasutate VPN ühendust.

Nt EBSCO http://search.ebscohost.com.utlib.ut.ee/ platvormil on kättesaadavad mitme eriala referaatandmebaasid ja täistekstandmebaasid, samuti multidistsiplinaarsed referaat- ja täistekstandmebaasid Academic Search Complete ning Academic Search Ultimate.  Andmebaaside nimekiri avaneb, klõpsates EBSCOhost Web.
Otsinguportaal EBSCO Discovery võimaldab otsida korraga enamikus Tartu ülikoolile avatud teadusandmebaasides ja muudes teadusinfo ressurssides.

Web of Science  http://www.webofknowledge.com/ platvormil on kättesaadavad  Clarivate Analytics’i viitamisandmebaas Web of Science Core Collection ja ajakirjade mõjufaktorit kajastav andmebaas Journal Citation Reports.  Juurdepääs on ka andmebaasile Essential Science Indicators, mis aitab analüüsida ja hinnata teadustöö kvaliteeti nii teadlaste, institutsioonide kui ka riikide tasandil.

SCOPUS https://www.scopus.com/ on kirjastuse Elsevier Science multidistsiplinaarne viitamisandmebaas, mis refereerib üle 40 000 teadusajakirja. Kirjastuse hinnangul sisaldub andmebaasis umbes 80% rahvusvahelistest eelretsenseeritavatest teadusajakirjadest.
WOS ja SCOPUS on paljuski sarnased, põhilise erinevusena on andmebaaside võrdlejad välja toonud, et SCOPUS-e ajakirjade valik on laiem, WOS-il on suurem ajaline ulatus. Andmebaasid täiendavad teineteist.

Lisaks on rida täistekstandmebaase, mis sisaldavad ühe kirjastuse e-ajakirju. 
TÜ raamatukogu kaudu on juurdepääs järgmistele kirjastuste andmebaasidele (vt nende kohta lisaks Otsing kirjastuste e-ajakirjade andmebaasides), mis sisaldavad erinevate erialade ajakirju:
Cambridge Journals
Emerald  Insight 
Oxford Academic 
Sage Journals Online 
ScienceDirect 
Springer Link 
Taylor & Francis Online 
Wiley Online Library 

Oluline multidistsiplinaarne täistekstandmebaas on  JSTOR (Journal Storage – The Scholarly Journal Archive) https://www.jstor.org/. Tegemist on teadusajakirjade arhiiviga, mis sisaldab juurdepääsu peamiselt humanitaar-, sotsiaal-, majandus- ja loodusteaduste alaste ajakirjade vanematele aastakäikudele, enamasti alates ajakirja ilmumisaja algusest, viimased 3-5 aastakäiku JSTOR-is kättesaadavad ei ole. Juurdepääsu uuematele aastakäikudele kontrollige e-ajakirjade portaalis.

Project Muse https://muse.jhu.edu/  on humanitaar- ja sotsiaalteaduste e-ajakirjade kollektsioon. Sisaldab lüle 800 maailma juhtivate ülikoolide ja teadusühingute kirjastuste ajakirja.

Annual Reviews http://www.annualreviews.org/ sisaldab ülevaateajakirju rohkem kui 50 erialalt. Artiklid annavad ülevaate vastaval erialal ilmunud olulistest publikatsioonidest. Ajakirjad ilmuvad kord aastas ja kuuluvad enimviidatud ajakirjade hulka

On veel mitmeid täistekstandmebaase, mis sisaldavad ühe valdkonna ajakirju kas ühelt või paljudelt erinevatelt kirjastustelt (nt American Chemical Society e-ajakirjad, American Physical Society e-ajakirjad, American Society for Microbiology e-ajakirjad, Beck-Online (õigus), BioOne (bioloogia ja keskkonnateadus),  CSIRO Publishing e-ajakirjad (loodusteadused), IEEE Xplore (arvutiteadus, elektroonika), Institute of Physics (IOP) e-ajakirjad,  PsycArticles (psühholoogia) jne.

Raamatukogu kaudu on ülikoolile avatud ka statistikaandmebaas IMD World Competitiveness Online  https://worldcompetitiveness.imd.org/ , mis sisaldab võrdlevaid statistilisi andmeid 63 riigi kohta.