Paljud kirjastused pakuvad oma ajakirju eraldi andmebaasides. Ammendava otsingu tegemiseks oma teema kohta on lisaks üldistele ja erialastele andmebaasidele kasulik teha eraldi otsinguid ka kirjastuste ja muudes andmebaasides. Tartu Ülikoolile on raamatukogu kaudu avatud järgmised kirjastuste multidistsiplinaarsed andmebaasid:

Cambridge Journals http://journals.cambridge.org.ezproxy.utlib.ut.ee/action/login
Juurdepääs kirjastuse Cambridge University Press e-ajakirjadele.

Emerald  Insight  http://www.emeraldinsight.com.ezproxy.utlib.ut.ee/
Andmebaas sisaldab ligi 300 majanduse, juhtimise, raamatukogunduse, sotsioloogia, hariduse, tervishoiu,    avaliku poliitika ja keskkonnajuhtimise ning inseneriteaduse alase e-ajakirja kirjastuselt Emerald Group Publishing.

Oxford Journals  https://academic-oup-com.ezproxy.utlib.ut.ee/journals
Juurdepääs Oxford University Press e-ajakirjadele.

Sage Journals Online http://journals.sagepub.com.ezproxy.utlib.ut.ee/
Andmbaas sisaldab üle 700 kirjastuse Sage e-ajakirja.

ScienceDirect http://www.sciencedirect.com.ezproxy.utlib.ut.ee/
Juurdepääs kirjastuse Elsevier e-ajakirjadele.

Springer Link  https://link-springer-com.ezproxy.utlib.ut.ee/journals/a/1
Kirjastuse Springer multidistsiplinaarne andmebaas. Sisaldab üle 2700 e-ajakirja.

Taylor & Francis Online  https://www-tandfonline-com.ezproxy.utlib.ut.ee/
Juurdepääs Kirjastus Taylor & Francis e-ajakirjadele.

Wiley Online Library 
Kirjastuse Wiley e-ajakirjad ja teatmeteosed. Juurdepääs täistekstidele alates alates 1997. 

Lisaks nendele on paljudel erialadel kättesaadavad erialakirjastuste andmebaasid, nt PsycArticles, American Chemical Society e-ajakirjad, American Society for Microbiology e-ajakirjad jt.

Leiate oma eriala ajakirju sisaldavad kirjastuste andmebaasid andmebaaside lehelt https://utlib.ut.ee/andmebaasid, valides vasakult valdkonna. 

Tehes otsinguid EBSCO Discovery's, erialaandmebaasides või ka nt EBSCO andmebaasis Academic Search Complete,  leitakse  ka nende andmebaaside artikleid, kuid täistekstide linkimine võib olla andmebaasiti erinev.
Kui EBSCO või eriala referaatandmebaas täisteksti linki ei paku, siis kontrollige juurdepääsu ajakirja pealkirja järgi üle e-ajakirjade portaalis või artikli pealkirja järgi Google Scholar'is.  Ülikoolile avatud täistesktid saate alati kätte, kui kasutate OpenVPN ühendust , vt Koduarvutist juurdepääs
.

 

forward