Otsing kirjastuste e-ajakirjade andmebaasides

Avaleht

Paljud kirjastused pakuvad oma ajakirju eraldi andmebaasides. Ammendava otsingu tegemiseks oma teema kohta on lisaks üldistele ja erialastele andmebaasidele kasulik teha eraldi otsinguid ka kirjastuste ja muudes andmebaasides.

Ajakirjade lehitsemiseni jõuate kirjastuste andmebaasides enamasti lingi Browse või Journals kaudu. Seal saab näha ajakirju erialade järgi, saab  liikuda laiemalt valdkonnalt kitsamale, kuni jõuate oma eriala ajakirjade nimekirjani, kus saab ajakirja numbrite sisukordi lehitseda ja artikleid lugeda. Alati on võimalus lehitseda ka tervet ajakirjade nimekirja või valida kohe huvipakkuv ajakiri.

Juurdepääsu ei ole kõikide aastate täistekstidele, vaid uuematele aastakäikudele, see on andmebaasiti erinev.

Tartu Ülikoolile on raamatukogu kaudu avatud järgmised kirjastuste multidistsiplinaarsed e-ajakirjade andmebaasid:

NB! Järgnevate linkidega on juurdepääs andmebaasidele, kui kasutate VPN ühendust.

Cambridge Journals https://www.cambridge.org/core/
Juurdepääs kirjastuse Cambridge University Press e-ajakirjadele. Kollektsioon sisaldab üle 300 ajakirja erinevatelt erialadelt. Andmebaasi avalehel on link Browse by Subject, kus on näha valdkonnad ja nendel klõpsates ajakirjade nimekirjad. Juurdepääs on ainult ajakirjdele.

Emerald  Insight https://www.emerald.com/insight
Andmebaas sisaldab ligi 300 majanduse, juhtimise, raamatukogunduse, sotsioloogia, hariduse, tervishoiu,    avaliku poliitika ja keskkonnajuhtimise ning inseneriteaduse alase e-ajakirja kirjastuselt Emerald Group Publishing. Andmebaasi avalehel on link Explore our Content, edasi saab valida Journals, et jõuda ajakirjade nimekirjani. 

Oxford Academic  https://academic.oup.com/journals/
Juurdepääs Oxford University Press e-ajakirjadele (alates 1996. aastast). Andmebaas sisaldab humanittarteaduste, õiguse, meditsiini ja tervishoiu, loodusteaduste ja matemaatika ning sotsiaalteaduste ajakirju. Andmebaasi avalehelt avaneb ajakirjade tähestikuline ja nimekiri ja saab ülevaate erinevate erialade ajakirjadest.  

Sage Journals Online https://journals.sagepub.com/
Juurdepääs kirjastuse Sage e-ajakirjadele. Andmebaas sisaldab üle 1000 sotsiaal- ja humanitaarteaduste, tervishoiuteaduste, biomeditsiini, materjaliteaduse ja inseneriteaduste ajakirja. Olulisel kohal on sotsiaalteadused. Avalehel on link Browse Journals by Discipline, kus nelja suure valdkonna all saab valida kitsamaid valdkondi ja lehitseda nende all olevaid ajakirju.

ScienceDirect http://www.sciencedirect.com/
Juurdepääs kirjastuse Elsevier e-ajakirjadele. Olulisel kohal on loodusteadused ja meditsiin, esindatud on ka sotsiaal- ja humanitaarteadused. Andmebaasi avalehel on välja toodud neli suurt valdkonda, mille alt saab valida kitsamaid erialasid ja saada ülevaade pakutavatest ajakirjadest. 

Springer Link  https://link.springer.com/journals/a/1
Kirjastuse Springer multidistsiplinaarne andmebaas. Sisaldab üle 2700 e-ajakirja. Springer Link avalehel https://link.springer.com/  on rubriik Browse by Subject, kus peale valdkonna valimist tuleb Content type all valida Journals, et näha selle valdkonna ajakirju.

Taylor & Francis Online  http://www.tandfonline.com/
Juurdepääs kirjastuse Taylor & Francis e-ajakirjade kollektsioonide Science & Technology Library ja Social Science & Humanities Library.  Info kollektsioonides sisalduvate  valdkondade ja ajakirjade kohta leiate siit https://librarianresources.taylorandfrancis.com/product-info/journals/. Juurdepääs täistekstidele on alates 1997. 

Wiley Online Library https://onlinelibrary.wiley.com/action/showPublications?startPage=&PubType=journal&=
Kirjastuse Wiley e-ajakirjad ja teatmeteosed. Juurdepääs täistekstidele alates alates 1997. Andmebaasi avalehel vasakul on ajakirjade tähestikuline nimekiri ja allpool (Subjects) saab valdkondadel klõpsates lehitseda nende all olevaid ajakirju. 

Lisaks nendele andmebaasidele on paljudel erialadel kättesaadavad erialakirjastuste andmebaasid, nt APA PsycArticles, American Chemical Society e-ajakirjad, American Society for Microbiology e-ajakirjad jt.

Leiate oma eriala ajakirju sisaldavad kirjastuste andmebaasid andmebaaside lehelt https://utlib.ut.ee/andmebaasid, valides vasakult valdkonna. Klõpates andmebaasi nime juures ff märgil, saate lugeda andmebaasi tutvustust. 

Tehes otsinguid EBSCO Discovery’s, erialaandmebaasides või ka nt EBSCO andmebaasis Academic Search Complete, leitakse  ka nende andmebaaside artikleid, kuid täistekstide linkimine võib olla andmebaasiti erinev.
Kui EBSCO või erialaandmebaas täisteksti linki ei paku, siis kontrollige juurdepääsu ajakirja pealkirja järgi üle e-ajakirjade portaalis või artikli pealkirja järgi Google Scholar’is.  Ülikoolile avatud täistesktid saate alati kätte, kui kasutate VPN ühendust , vt Koduarvutist juurdepääs
.