Kõik Tartu Ülikoolile avatud andmebaasid leiate raamatukogu kodulehel lingi Andmebaasid https://utlib.ut.ee/andmebaasid all. Valdkondade järgi saab andmebaase sorteerida, kui valite samal lehel vasakul Valdkonnad - filtreeri andmebaase. 

Andmebaasi nimel klõpsates saate andmebaasi sisse, väljaspoolt ülikooli võrku saab sisse ÕIS-i kasutajatunnustega. Vt koduarvutist juurdepääs 

Andmebaasi nime järel noolekesel klõpsates avaneb andmebaasi lühitutvustus ja kui on olemas, siis ka eestikeelne kasutusjuhend. 

Paljudel erialadel on olemas referaatandmebaasid, mis võimaldavad saada ülevaadet kogu antud erialal ilmunud materjalidest (ajakirjaartiklid, konverentside materjalid, dissertatsioonid, kogumike artiklid, raamatud, raamatute retsensioonid). Referaatandmebaasid sisaldavad lisaks bibliograafilistele andmetele ka artikli või muu materjali sisukokkuvõtet. Nt ERIC (haridus), Medline (meditsiin), PsycInfo (psühholoogia), MLA International Bibliography (keele- ja kirjandusteadus), SciFinder Scholar (keemia), SportDiscus ja paljud teised. 

Mõned andmebaasid on ühtlasi nii referaat- kui ka täistekstandmebaasid.
Näiteks EBSCO andmebaas Academic Search Complete pakub 11900 ajakirja artiklite bibliograafilisi andmeid ja sisukokkuvõtteid, samas on kättesaadavad 7900 ajakirja artiklite täistekstid. Sellised andmebaasid on ka nt Business Source Complete ja Communication and Mass Media Complete.  
Andmebaasid on ka omavahel linkidega seotud,  enamasti on olemas lingid ülikoolile avatud täistekstidele. 

Paljudele andmebaasidele on juurdepääs ühisel platvormil ning nad on otsitavad ühise kasutajaliidese kaudu. Nt EBSCO http://search.ebscohost.com.ezproxy.utlib.ut.ee/ platvormil on kättesaadavad mitme eriala referaatandmebaasid ja täistekstandmebaasid, samuti multidistsiplinaarne referaat- ja täistekstandmebaas Academic Search Complete
EBSCO Discovery http://search.ebscohost.com.ezproxy.utlib.ut.ee/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=eds võimaldab otsida korraga enamikus Tartu ülikoolile avatud teadusandmebaasides ja muudes teadusinfo ressurssides. 

Web of Science http://apps.webofknowledge.com.ezproxy.utlib.ut.ee/ platvormil on kättesaadavad  Clarivate Analyticsi viitamisandmebaas Web of Science Core Collection ja ajakirjade mõjufaktorit kajastav andmebaas  Journal Citation Reports, samuti loomabioloogia andmebaas Zooloogical Record.

SCOPUS (http://ezproxy.utlib.ut.ee/login?url=https://www.scopus.com/home.url) on kirjastuse Elsevier Science multidistsiplinaarne viitamisandmebaas, mis refereerib üle 15 000 teadusajakirja. Kirjastuse hinnangul sisaldub andmebaasis umbes 80% rahvusvahelistest eelretsenseeritavatest teadusajakirjadest.
WOS ja SCOPUS on paljuski sarnased, põhilise erinevusena on andmebaaside võrdlejad välja toonud, et SCOPUS-e ajakirjade valik on laiem, WOS-il on suurem ajaline ulatus. Andmebaasid täiendavad teineteist.

Lisaks on rida täistekstandmebaase, mis sisaldavad ühe kirjastuse e-ajakirju. 
TÜ raamatukogu kaudu on juurdepääs järgmistele kirjastuste andmebaasidele, mis sisaldavad erinevate erialade ajakirju
Cambridge Journals http://journals.cambridge.org.ezproxy.utlib.ut.ee/action/login
Cambridge University Press e-ajakirjade kollektsioon sisaldab üle 300 ajakirja erinevatelt erialadelt
Emerald  Insight   https://www-emeraldinsight-com.ezproxy.utlib.ut.ee/
Oxford Journals https://www-oxfordscholarship-com.ezproxy.utlib.ut.ee/
Sage Journals Online http://journals.sagepub.com.ezproxy.utlib.ut.ee/
ScienceDirect
 http://www.sciencedirect.com.ezproxy.utlib.ut.ee/
Springer Link  http://link.springer.com.ezproxy.utlib.ut.ee/
Taylor & Francis Online https://www-tandfonline-com.ezproxy.utlib.ut.ee/
Wiley Online Library https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.utlib.ut.ee/action/showPublications

Oluline multidistsiplinaarne täistekstandmebaas on  JSTOR (Journal Storage - The Scholarly Journal Archive) http://www.jstor.org.ezproxy.utlib.ut.ee/. Tegemist on teadusajakirjade arhiiviga, mis sisaldab juurdepääsu peamiselt humanitaar-, sotsiaal-, majandus- ja loodusteaduste alaste ajakirjade vanematele aastakäikudele, enamasti alates ajakirja ilmumisaja algusest, viimased 3-5 aastakäiku JSTOR-is kättesaadavad ei ole. Juurdepääsu uuematele aastakäikudele kontrollige e-ajakirjade portaalis.

Project Muse  on humanitaar- ja sotsiaalteaduste e-ajakirjade kollektsioon.

Annual Reviews sisaldab ülevaateajakirju väga paljudelt erinevatelt aladelt.

On veel mitmeid täistekstandmebaase, mis sisaldavad ühe valdkonna ajakirju kas ühelt või paljudelt erinevatelt kirjastustelt (nt American Chemical Society e-ajakirjad, American Physical Society e-ajakirjad, American Society for Microbiology e-ajakirjad, Beck-Online (õigus), BioOne (bioloogia ja keskkonnateadus),  BREPOLIS andmebaasid (humanitaarteadused), CSIRO Publishing e-ajakirjad (loodusteadused), IEEE Xplore (arvutiteadus, elektroonika), Institute of Physics (IOP) e-ajakirjad,  PsycArticles (psühholoogia) jne.

Raamatukogu kaudu on ülikoolile avatud ka statistikaandmebaas IMD World Competitiveness Online www.imd.org/wcc.
Statistilisi andmeid sisaldab ka andmebaas OECD iLibrary http://www.oecd-ilibrary.org/


 

forward