Viidete otsing

Cited Reference Search 

otsing toimub artiklite viidete hulgast. Kõik viited on indekseeritud ning kui valime Cited Reference Search, siis toimub otsing viidete registrist. See võimaldab leida artikleid, milles viidatakse kellegi töödele (Cited Author) või vaadata, kui palju mingile tööle on viidatud.  Cited Work väljale sisestage väljaande pealkirja lühinimi või pealkirja esimesed sõnad ja nende järele tärn (*) .  Saab lehitseda ka vastavaid registreid (Select from Index).  Cited Work välja juures saab lehitseda ka ajakirjade pealkirjade lühendite nimekirja. 
Enne otsingu lõpuleviimist on oluline kaasata otsingusse ka viidete mittekorrektseid variante, nt leheküljenumbrid võivad olla erinevad või mõni kirje element võib puududa. 

OTSINGU NÄIDE

Otsime väga palju viidatud psühholoogi Endel Tulvingu töödele viitavaid töid  aastail 2005-2014. 

 

Kuvatakse  artiklite kirjed viidete registrist, mis sisaldavad autorit E. Tulving, järjestatuna esimese autori järgi ja autori piires allika pealkirja järgi. Paremal on ka Citing articles ja need hõlmavad kõiki WOS andmebaase ja kõiki aastaid. Tulemustes saab valida kas kõik artiklid või konkreetseid artikleid. Valime kõik ja klõpsame Finish Search.

 

Kuvatakse artiklite ja muude väljaannete kirjed, milles on viidatud nendele töödele, mis me just valisime. Need on järjestatud kronoloogiliselt. Tulemuste sorteerimiseks ja analüüsimiseks on samad võimalused mis teemaotsingu puhul (Refine Results vasakul).