Web of Science Core Collection on maailma juhtiv teadusinfo andmebaas, mis kajastab üle 21000 ajakirja (sealhulgas Open Access ajakirjad), üle 205 000 konverentsimaterjali ja üle 104 000 raamatu.  Web of Science Core Collection on kättesaadav Web of Science platvormil, juurdepääs on aastatele alates 1980.  Leiate andmebaasi raamatukogu kodulehel andmebaaside nimekirjast W tähe all. 

q

Web of Science sisaldab viitamisandmebaase  (nimekiri avaneb klõpsates Editions),

s

konverentsimaterjale kajastavaid andmebaase 

s

ning raamatuid kajastavaid andmebaase

s
Lisaks sisaldab see veel andmebaasi Emerging Sources Citation Index, mis kajastab ajakirju mis ei ole veel (või ei ole enam) indekseeritud teistes WOS andmebaasides (selle kohta rohkem https://editorresources.taylorandfrancis.com/understanding-research-metrics/esci/ c

WOS Core Collection alla kuulub ka kaks keemia andmebaasi. 

Ajakirjade valimisel on kindlad kvaliteedinõuded, muuhulgas arvestatakse kompleksselt järgmisi faktoreid:

  • ajakirja numbrite regulaarne ja õigeaegne ilmumine
  • artiklitel peavad olema ingliskeelsed pealkirjad, resümeed ja võtmesõnad
  • rahvusvaheline autorite ring
  • artiklite eelretsenseerimine

Kvaliteedinõuetele vastavad ajakirjad kajastuvad andmebaasis Emerging Sources Citation Index (ESCI), ajakirjad, mis vastavad täiendavatele mõjukuse kriteeriumidele (põhiliselt viidatavus, arvestades ka valdkonna spetsiifikat), valitakse vastavalt valdkonnale andmebaasidesse Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI) või Arts &Humanities Citation Index (AHCI). Nendes on seega erialade kõige mõjukamad ja enam hinnatud ajakirjad. Toimub pidev kvaliteedi kontroll, kui mõjukus väheneb, võib ajakiri tagasi langeda ESCI-sse. Ajakirju kajastatakse täielikult (from cover to cover).

Need andmebaasid sisaldavad lisaks artiklite bibliograafilistele andmetele ja sisukokkuvõtetele ka autorite poolt tsiteeritud artiklite viiteid ning infot autorite ja artiklite tsiteeritavuse kohta. 

Nii saab näiteks ühest leitud relevantsest teemakohasest artiklist lähtudes viidete kaudu ajas edasi ja tagasi liikudes leida ka teisi artikleid sama teema kohta. Nii võite sattuda ka artiklite peale, mida te tavalise sõnaotsingu kaudu ei leidnud.

Saab leida näiteks ühe autori tööd mõjutanud uurimistöid, jälgida ideede ja kontseptsioonide arengut, kindlaks teha, kas mingi varasem teooria on leidnud kinnitust või on seda muudetud või täiendatud.

Need andmebaasid võimaldavad saada väga aktuaalset informatsiooni, sest neid uuendatakse iga nädal.

Ülevaade Web of Science'is kajastatavate ajakirjade valimisest  (https://clarivate.com/essays/journal-selection-process/)

Clarivate Analytics veebilehel on rubriik Master Journal List https://mjl.clarivate.com/home, kus on  kõigile kättesaadavad andmebaasides indekseeritud ajakirjade nimekirjad, kus saab otsida konkreetset ajakirja ning lehitseda nimekirju ka kitsamate valdkondade kaupa.