Journal Citation Reports

Lingi andmebaasile  Journal Citation Reports  leiate Web of  Science platvormi kõige ülemisel mustal ribal.

See võimaldab hinnata ja võrrelda rahvusvahelise levikuga teadusajakirju viitamisandmete alusel. JCR kajastab muu hulgas ajakirjade mõjufaktorit (impact factor), mille alusel saab ajakirju järjestada viidatavuse järgi.

Andmebaasis on kättesaadavad seeriad Science Edition  ja Social Science Edition, 

Valides Browse by Journal näete ajakirju järjestatuna mõjufaktori järgi (Journals by Rank).

Vasakul ribal on erinevad võimalused ajakirjade kohta andmeid leida. Ajakirju saab otsida kitsama valdkonna (Select Categories), kirjastuse või riigi järgi, otsida konkreetset ajakirja või vaadata kõiki ajakirju. Valiku kinnitamiseks valige kõige all Submit. Seejärel saab paremal ajakirju järjestada ajakirja nimetuse, mõjufaktori (impact facror) ja veel muude bibliomeetriliste näitajate järgi. 

Valdkonna ajakirjade vaatamine
 

Klõpsake Select Categories vasakul ribal ja valige valdkond  või mitu valdkonda.  

 

Valitud on haridusega seotud valdkonnad.

Kinnitage valik kõige all vasakul klõpsates Submit.  Kuvatakse valitud valdkondade ajakirjad järjestatuna mõjufaktori järgi. Customize Indicators all saate valida, milliseid näitajaid te sooviksite selles tabelis ajakirjade kohta näha, selleks peate olema sisse loginud oma Web of Science kasutajatunnustega.


Mõjufaktor (Impact Factor)
 

Mingi ajakirja mõjufaktori arvutamisel võetakse vaatluse alla ajakirja kahe viimase aasta jooksul ilmunud artiklid ning nendele järgneva aasta jooksul tehtud viited. Viidete arv jagatakse artiklite koguarvuga. Saadud arv näitab, kui suur on keskmine viitamiste arv antud ajakirja artiklitele kahe eelmise aasta jooksul. 

Ajakirja pealkirjal klõpsates kuvatakse ajakirja täisnimi, andmed ajakirja kohta, mõjufaktori arvutamise käik ja veel erinevaid andmeid seoses ajakirja tsiteeritavusega. 

Immediacy Index  näitab, kui kiiresti mingi ajakirja artikleid peale nende ilmumist tsiteeritakse. 

Cited Half-Life näitab vaadeldaval aastal tsiteeritud selle ajakirja artiklite enamiku keskmist vanust ja mõõdab seega ajakirja artiklite kestvat väärtust.

Tavaliselt on kõige kõrgem mõjufaktor ülevaateajakirjadel. Ajakirjade mõjufaktor on erialati väga erinev. Sotsiaalteaduste mõne eriala tippajakirja mõjufaktor võib olla võrdne reaalteaduste eriala pingereas madalamal astmel oleva ajakirjaga. See sõltub valdkondade uurimistöö ja publitseerimise eripäradest.  

JCR abil saab hinnata ja võrrelda üksnes ajakirju ühe valdkonna piires, mitte aga üksikuid autoreid ega artikleid. Teadlase töö mõjukust näitab viidete hulk tema artiklitele.

Eugene Carfieldi esseed mõjufaktori kohta: