Tartu Ülikooli infoühiskonna keskuse (inglise keeles: Centre for the Information Society ehk lühidalt UTCIS) eesmärk on vastata ühele kesksele küsimusele: kuidas digitaalseid tehnoloogiaid panna inimese elukvaliteedi ja ühiskondliku heaolu teenistusse, samal ajal mõtestades ja püüdes ette näha infost- ja tehnoloogiast küllastumise kõikvõimalikke nii positiivseid kui ka negatiivseid kõrvalmõjusid.

Keskus arendab digiühiskonna alast interdistsiplinaarset uurimist, soodustades ülikoolis vastavate teemadega tegelevate uurimisgruppide koostööd ning edendab Eesti osalust rahvusvahelises infoühiskonna alases diskussioonis.

Infoühiskonna keskusest kujuneb tugev valdkondadeülene infoühiskonna alane kompetentsikeskus, mis on pikemas perspektiivis ka rahvusvaheliselt tunnustatud kaubamärk, mis tõstab TÜ teadus- ja õppetöövõimekust nii rahvusvahelise tippteaduse hüvanguks kui ka Eesti riigi ja ühiskonna ees seisvate ja tulevikus kerkivate probleemide lahendamiseks. Keskus viib läbi nii uusi interdistsiplinaarseid alusuuringuid kui ka ühendab ja tõlgendab olemasolevaid andmestikke, koolituste ja teadmusvahenduse kaudu tõstab olemasolevate uurijate ja õppejõudude pädevusi ning pakub digiühiskonna alast õpet.

Keskus koondab endas Tartu Ülikooli kõigi nelja valdkonna teadlasi (22 eriala) ning õppejõude, kes tegelevad infoühiskonna nähtuste uurimisega ning vastava õppetööga. Taoline algatus digiühiskonna uurimises sellises mastaabis teadlaste sünergia loomiseks on Tartu Ülikoolis ja Eestis tervikuna esmakordne.

Keskuse idee algatas 2016. aasta kevadel IT-õiguse teadur Helen Eenmaa-Dimitrieva. Keskus alustas aktiivset tegevust septembrist 2016 ning tegutseb Tartu Ülikooli arengufondi toetusel. 

Keskuse projektijuht: professor Andra Siibak (andra.siibak@ut.ee)

Infoühiskonna keskuse uudiste operatiivseks edastamiseks ja omavaheliseks infovahetuseks on loodud keskuse meililist (infoyhiskonna.keskus@lists.ut.ee). Listiga liitumiseks saatke vastav palve kas läbi Sympa-keskkonna.

forward