Ribareklaamid ja vidinad

Ülevaade

Üks traditsioonilisi online-meediapindu on ribareklaam (bänner) mõnes veebikeskkonnas (veebileht, internetiportaal vm). Ribareklaamid kannavad erinevaid eesmärke alates informatiivsest kuni kohe tegutsema (klõpsama) kutsuvate ribareklaamideni.

„Widgetid ehk vidinad on bännerite sarnased ilusasti kujundatud kodulehe disainielemendid, mis levivad viirusturunduse põhimõttel – igaüks võib neid võtta ja oma kodulehele lisada.” (Tammert 2010: 66)

Ribareklaamiks sobivaima kanali võib leida nt Eesti internetistatistikat kajastavalt leheküljelt http://metrix.station.ee, kus on toodud mh suurima külastajate arvuga kodulehed, populaarseimad Facebooki lehed jm statistikat:

tabel.png

Allikas: Metrix.Station …2017. (URLi kasutatud märtsis 2017.)

Rakendusvõimalused

Peamiselt eristatakse kahte tüüpi ribareklaame: vaatamiseks mõeldud ribareklaamid ja call-to-action– ehk tegutsema (klõpsama) kutsuvad ribareklaamid. Klõpsitavate ribareklaamide efektiivsust mõõdetakse klõpsude arvuga e CTRi (click through rate) näitajaga. See näitab, mitu korda on ribareklaamile klõpsitud. Vaatamiseks mõeldud ribareklaamide efektiivsust on raskem mõõta ning enamasti makstakse veebikeskkonnale tasu ribareklaami näitamise arvu järgi. Kõige efektiivsem viis on ribareklaami või ribareklaamikampaania tulemuslikkust mõõta reaalse tarbijakäitumise muutusega (nt poe külastatavuse kasv pärast kampaania algust). Siin võib aga probleemkohaks osutuda media mix e erinevate kanalite kasutamine kampaanias, sellisel juhul ei saa kindlalt väita, et just nimetatud ribareklaam soovitud käitumise aktiveeris. Keerukam ja kulukam viis on korraldada eye-tracking-uuringuid, mis jälgivad ribareklaami vaataja silma liikumist valitud veebikeskkonnas ning annavad seeläbi infot nii ribareklaami ülesehituse muutmiseks kui ka paigutuse efektiivsemaks muutmiseks keskkonnas.

Vidinate (widgets) rakendamine:
„Kui tegemist on ilusate ja inimestele meeldivate asjakestega, siis pannakse neid oma kodulehele või blogisse hoolimata sellest, et need tegelikult reklaamivad mõnda organisatsiooni või selle toodet/teenust/sündmust ja viivad külastaja, kes selle peal klikib, organisatsiooni kodulehele. Lisaks ilule võivad widgetid olla ka praktilised – näiteks ilm24.ee tasuta widget, mille saab oma kodulehele lisada, näitab järgmise päeva ilmaprognoosi.” (Tammert 2010: 66)

iDevice ikoon NÄIDE

Informatiivne ribareklaam ja tegutsema (klõpsama) kutsuv ribareklaam.

Allikas: Tammert 2010.

iDevice ikoon VASTA KÜSIMUSTELE!

  • Mida tähendab kutse tegevusele (call-to-action) internetiturunduses?
  • Kuidas on võimalik mõõta ribareklaami tulemuslikkust?