Otsimootorite optimeerimine ja otsimootoriturundus

Ülevaade

Otsimootorite optimeerimine e SEO (search engine optimization) on sihipärane tegevus selle nimel, et organisatsiooni koduleht oleks kindlaks määratud otsisõnade sisestamisel otsitulemustes võimalikult eespool. Kuna enamik otsimootorite kasutajaid teeb oma valiku otsitulemuste esimesel leheküljel (esimese kümne väljatulnud tulemuse seast), siis on ääretult oluline, et koduleht oleks otsimootorite robotitele atraktiivne. Otsimootoritest tuntuim on Google, Eestis sooritatakse aga veel hulgaliselt päringuid ka Neti.ee otsimootoris.

Erinevates käsitlustes kasutatakse termineid erinevalt, ent pidades silmas kõiki otsimootoritega seotud turunduskommunikatsioonitegevusi, on täpsem kasutada väljendit otsimootoriturundus e SEM (search engine marketing).

Otsimootoriturundus hõlmab laiemat tegevuste ringi, sisaldades nii makstud reklaame otsimootorites (nt Google Adwords) kui ka eespool kirjeldatud otsimootorite optimeerimist ehk orgaanilises otsingus (organic search) esinemise analüüsi ja tõhustamist.

Rakendusvõimalused

Peamised rakendusvõimalused on otsimootorite tasulised reklaamlahendused (nt Google Adwords) ning erinevad sisemised (veebilehe kvaliteet, kasutusmugavus jm) ja välised (nt veebilehele suunavad lingid teistelt veebilehtedelt, blogipostitustest jm) optimeerimisvõtted.

„Head abivahendid optimeerimiseks on blogid ja mikroblogid ning seal soovitud võtmesõnade seostamine organisatsiooni veebilehe aadressiga. Optimeerimine toob inimesed organisatsiooni kodulehele, aga see, kui paljud neist saavad klientideks, sõltub juba kodulehe kvaliteedist, nii et oluline on pöörata tähelepanu selle kasutusmugavusele." (Tammert 2010: 67)

Peamine tendents otsimootoriturunduses ongi kvaliteetse sisu osatähtsuse kasv tehniliste nüansside ees:

  • nõudlikum tarbija, kasutusmugavus, veebilehtede omavaheline konkurents;
  • Google'i algoritmide arendamine suurendab pidevalt veebilehe sisu kvaliteedi osatähtsust otsitulemuse positsiooni määramisel.

Samuti on olulised makstud reklaami (Adwords) ja orgaanilise otsingu optimeerimise integreeritud kampaaniad, kus ühega võimendatakse või täiendatakse teist.

iDevice ikoon NÄIDE
Sisestades Google'isse mõne märksõna, ilmuvad otsitulemuste päises kõigepealt neli vastet, mis on ülejäänud tulemustest eristatavad väikese märkega "- reklaam". Need on tasulised reklaamid (Google Adwords). Seejärel kuvatakse ülejäänud vasted Google'i robotite hinnatud paremusjärjestuses. Et püüda aimata Google'i robotite toimimismustrit, tasuks näiteks analüüsida tulemuste esilehel olevate lehekülgede sisu.
iDevice ikoon VASTA KÜSIMUSTELE!
  • Mis on SEO ning mida peaks ettevõte tegema, et koduleht oleks otsimootorites leitav?
  • Millist kasu annab organisatsioonile SEO tegevuste teostamine?
back forward