4. Kasutatud allikad

 1. Boyd, D. M., Ellison, N. B. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship.
 2. Facebook Statistics - Countries on Facebook. (2012). URL (kasutatud aprill 2012) http://www.facebakers.com/countries-with-facebook/.
 3. Humphries, M. (2012). Social media explained with donuts. URL (kasutatud aprill 2012)http://www.geek.com/articles/geek-cetera/social-media-explained-with-donuts-20120210/.
 4. Hunter, A. (2012). Ettekanne. Password 2012. Tallinn, 15. märts.
 5. Infoühiskonna teenuse seadus (14.04.2004). RT I 2004, 29, 191; viimati muudetud 22.11.2007. URL (kasutatud aprill 2012) https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12894694.
 6. Internet World Stats. URL (kasutatud aprill 2012) http://www.internetworldstats.com/stats.htm.
 7. Kas Instagrami kasutamine turunduses on õige valik? URL (kasutatud märtsis 2017) https://socialstudio.ee/kas-instagrami-kasutamine-turunduses-on-oige-valik/
 8. Kirst, K. (2007). Ettevõtteblogid Eestis. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond.
 9. Kraavi, H. (2012). Ettekanne. Password 2012. Tallinn, 16. märts.
 10. Matvere, R. (2011). Kuidas loetakse turundusliku sisuga e-kirju? Magistritöö. Tartu Ülikool, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut.
 11. Metrix.Stationi kodulehekülg. URL (kasutatud mai 2012) http://metrix.station.ee.
 12. Socialbakersi kodulehekülg. URL (kasutatud mai 2012) http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/.
 13. Tammert, T. (2010). E-turunduse kursuse õppematerjal magistrantidele. Magistritöö. Tartu Ülikool, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut.
back