Socialia

Kategooria veebilehestike arv - 91.
Taking into considaration the corner stone of the project UproEU - engaging young talent to promote comprehensive understanding of EU law – we are engaging current law students and recent graduates in organizing and teaching courses, coaching mooting teams, researching and writing publications on EU law.
Autor: UproEU
Viimati muudetud: 05.02.2020
Viimati muudetud: 09.01.2020
Vana kirjakeele sõnastik (VAKS) on abiks vanade eestikeelsete kirjutiste mõistmisel. Siit leiab infot sõnatähenduste, sõnaühendite ja vormistiku muutumise kohta alates kõige vanematest kirjapanekutest. Sõnastiku loomist alustati 2020. aastal. Projekti juhib Külli Prillop.
Autor: Külli Prillop
Viimati muudetud: 17.05.2022
Viimati muudetud: 07.01.2020
Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade teadustöö alustest ehk sellest, mis on teadus, millised on sotsiaalteaduslikud paradigmad, milline on teadusliku uurimisprotsessi ülesehitus ja loogika, millised on teadustöö eetika põhiprintsiibid, millised on sotsiaalteadustes kasutatavad peamised teaduskirjanduse andmebaasid ja kuidas neist leida teemakohaseid allikaid ning millised on akadeemilise kirjutamise põhitõed.
Autor: Marvi Remmik, Avo Trumm jt
Viimati muudetud: 17.09.2018
Viimati muudetud: 09.01.2020
Tartu Ülikooli juures tegutsev multimodaalse suhtluse uurimise (MUSU) grupp on loodud 2009. aastal, seda koordineerivad Silvi Tenjes ja Raili Marling (aastani 2014). See on välja kasvanud 2003. aastal loodud Tartu Ülikooli käežestide uurimise grupist ning tegeleb nii suuliste kui kirjalike suhtlusandmete analüüsiga.
Autor: Silvi Tenjes
Viimati muudetud: 23.01.2018

Lehed