Projekt

Uurimisprojekti Rahvaste enesemääramine ajaloolises perspektiivis (2020-2024) finantseerib Eesti Teadusagentuur ning selle institutsionaalseks koduks on Johan Skytte Poliitikauuringute instituut Tartu Ülikoolis. Projekti juhib Eva Piirimäe. Uurimisrühma tuumikusse kuuluvad: Hent Kalmo, Kaarel Piirimäe, Juhan Saharov, David Ilmar Lepasaar Beecher, Semyon Reshenin, Kadi Kähär-Peterson, Oliver Rowe ning Juho Kääriainen.

‘Rahvaste enesemääramine’ kuulub tänapäeval poliitika tüvimõistete hulka. Ent selle mõiste sisu ja rakendamine tekitavad rohkelt erimeelsusi nii teaduses kui ka poliitikas. Projekti lähtepunkt on veendumus, et nende erimeelsuste (ning rahvaste enesemääramise põhimõtte kui poliitika tööriista) mõistmiseks on vaja tuua päevalgele selle mõiste ajaloolised lätted. Proovile pannakse hiljuti arendatud kontekstijada meetod, esitamaks uudne mõttelooline käsitlus, mis vaatleb enesemääramisega seotud ideede arengut alates valgustusajastust kuni Külma sõja lõpuni (sh enesemääramise seost rahvasuveräänsuse, rahvuspõhimõtte ja isemajandamise mõistetega). Projekti pearõhk on Mandri-Euroopa poliitilisel mõttel, kuid käsitletakse ka enesemääramise põhimõtte hilisemat üleilmset kasutust ja teisenemist. Üks projekti uurimishüpoteesidest on väide, et valgustusajastust võib leida unustatud (kuid siiani kasutatava) mõttetraditsiooni, mis käsitab enesemääramist föderalistlikus (st mitte omariikluse) võtmes.