Salzburgi suvekool European Private Law

Avaleht

Salzburgi Euroopa eraõiguse suvekool 
Salzburg Summer School European Private Law

Erinevate eraõigussüsteemide ja nende aluseks olevate põhimõtete tundmine ning mõistmine on juristide erialasel ettevalmistamisel ja  kutsetöös omandamas järjest suuremat tähtsust. Euroopa Eraõiguse Akadeemia korraldab koostöös Salzburgi ja maailma juhtivate ülikoolidega igal aastal sellel eesmärgil Euroopa eraõiguse suvekooli.  Suvekooli programm on koostatud selliselt, et tudengid õpivad tundma enam kui 30 erineva õigussüsteemi ja seda kahe nädala jooksul. Suvekoolis  õpetavad enam kui 40 professorit ja ülemkohtute kohtunikud pea kõikidest Euroopa riikidest, samuti võib õppejõudude hulgas kohata Euroopa Kohtu kohtunikke ja kohtujuriste. Lisaks on tudengitel võimalus kuulata professoreid Kanadast, Puerto Rikost, Venemaalt, Lõuna Aafrikast, Türgist, Brasiiliast, Hiinast jt riikidest.

Suvekoolis arutletakse teemadel, mis on olulised juristidele, kes soovivad oma karjääri siduda  rahvusvahelise õiguspraktikaga nagu õiguskeel, segaõigussüsteemid (mixed legal systems), õiguslaenud, võrdleva õigusteaduse metodoloogia, Euroopa eraõiguse harmoniseerimine ja kõrgemate kohtute otsuste stiil. Nendel ja muudel teemadel toimuvad ümarlauad, kus professorid esitavad oma seisukohti ning kus ka tudengitel on võimalus sekkuda diskusiooni. Teoreerilistele diskusioonidele lisaks tuleb saavad tudengid hea ülevaate ka praktilistest küsimustest nagu omandi üleandmine, lepingu rikkumine ning perekonnaõigus eri riikides.

Õppetöö toimub põhiliselt inglise keeles, osa loenguid ja seminare toimuvad ka saksa ja prantsuse keeles. Lisaks pingelisele õppetööle toimuvad ekskursioonid, kohtumised silmapaistvate juristide-praktikutega, õigusteadlastega ning ühised peoõhtud. 

Tartu Ülikooli õigusteaduskond ja Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts korraldavad igal aastal stipendiumikonkursi Salzburgis toimuvas suvekoolis Summer School European Private Law osalemiseksKonkursi tulemusel selgitame välja 10 üliõpilast, kes saavad suvekoolis osaleda ilma osavõtutasuta. Stipendiumi maksmiseks kogutud toetuste jagamine toimub solidaarsuspõhimõtte alusel ja seega võivad täiendavad toetussummad aastate lõikes erineda. Suvekooli suurtoetajaks on  läbi aastate olnud advokaadibüroo Cobalt. 

2017- 2019 on suvekoolis osalemist toetanud advokaadibüroo Ellex Raidla EllexRaidla fondi kaudu, eraldades selleks 2000 eurot. Lisaks on meid toetanud advokaadibürood TGS Baltic, Rask, Sorainen ja Tark. 

Suvekooli konkursil osalema oodatakse eelkõige  bakalaureuseõppe viimase aasta, magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi, kelle õppeedukus, sotsiaalsed kogemused ja keeleoskus tagavad aktiivse ja eduka osalemise diskussioonides. Valiku kandidaatide seast teevad eelmisel aastal suvekoolis osalenud üliõpilased ja EAÕS ning õigusteaduskonna esindajad. Konkursi läbiviimisel võidakse korraldada ka vestlusi.

Lisainfo saamiseks vt ka Juridica, 2011/10, lk 787-789; https://www.facebook.com/pages/Salzburg-Summer-School-of-European-Private-Law/162455487150129http://www.uni-salzburg.at/index.php?id=29085.

Kohtumiseni!  

 Irene Kull                                                                                                

TÜ õigusteaduskonna tsiviilõiguse professor