Mis on radoon?

Radoon on looduslik radioaktiivne gaas, mis tekib maakoores. Välitingimustes seguneb see pinnale jõudes kiiresti õhuga ning seetõttu ei ole radoon õues inimestele üldjuhul ohtlik. Probleem võib tekkida hoonete siseõhus, kus õhuvahetus on tagasihoidlikum. Pikaajaline kokkupuude radooniga siseõhus võib hakata omama mõju inimeste tervisele ja tekitada kopsuvähki.

Kuna radoon on lõhnatu ning värvitu, on selle sisalduse hindamine keerukas. Praeguseks teadaoleva info kohaselt on Eesti 79 omavalitusesest suisa 44 kõrgendatud radooniriskiga maa-alad (vaata lisaks kõrge radooniriskiga alade loetelu Keskkonnaministri 30.07.2018 määruse nr 28 lisast).