TÜ Füüsika Instituudi keskkonnafüüsika labor viib läbi üleriigilist elamute siseõhu radoonisisalduse uuringut. Uuringu eesmärgiks on toestada siseõhu radoonimõõtmine pea 500 eluhoones üle Eesti, et saada parem ülevaade siseõhu radoonisisalduse jaotusest Eesti omavalitsusüksustes.Uuringu läbiviimiseks kasutatav radoonidetektor (Radosys)

Uuringu sihtgrupiks on eramajade ja korrusmajade esimeste korruste elanikud. Mõõtmiste teostamiseks kasutatakse passiivdetektoreid, neid saadetakse igale osalejale kaks tükki (üks elutuppa ja teine magamistuppa paigutamiseks). Mõõtmisperiood on pikk ning annab usaldusväärse tulemuse. Passiivdetektoreid analüüsib Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonna labor kasutades akrediteeritud mõõtemetoodikat.

Osalejate registreerimine on lõppenud. Aitäh kõigile huvilistele!

Projekti ajakava:

  • Veebruar 2022 - osalejate värbamine.
  • Märts-aprill 2022 - mõõtmiste teostamine.
  • Mai 2022 - detektorite laborisse saatmine ja laboratoorne analüüs.
  • Juuni 2022 - mõõtmistulemuste saatmine osalejatele.
  • August 2022 - esialgse tulemuste kokkuvõtte avaldamine radooniuuringu veebilehel.
  • Oktoober 2022 - uuringu lõpparuande valmimine.

Konkreetse eluruumi mõõtmistulemuste konfidentsiaalsus on tagatud. Tulemused kantakse ruumide siseõhu radooni mõõtetulemuste andmebaasi, mida haldab Keskkonnaamet. Andmete avalikustamisel keskmistatakse need kohaliku omavalitsuse (linna või valla) kohta.

Küsimuste korral: Siiri Salupere (siiri.salupere@ut.ee), uuringu projektijuht.