Miks on radoon oluline?

Radoon on tervisele kahjulik, see suurendab pikas perspektiivis kopsuvähi esinemise tõenäosust. Maailma Terviseorganisatsioon toob välja, et radoon siseõhus on kopsuvähi tekkepõhjusena suitsetamise järel II kohal (WHO, 2009). Varasemate uuringute raames on hinnatud, et Eestis põhjustab radoon elamutes igal aastal ca 90 uut kopsuvähi juhtu (Pahapill et al. 2003). See on võrreldav iga-aastaselt liiklusõnnetuses hukkunute inimeste arvuga Eestis.

Teema on eriti aktuaalne inimestele, kes elavad maapinnaga kokku puutuvatel korrustel, sest radoon on õhust 7,5 korda raskem gaas ega jõua kõrgematele korrustele. Seepärast on ka 2022. a. riikliku radooniuuringu sihtgrupiks eramajade ja korrusmajade esimeste korruste elanikud.