Maksejõuetusõiguse revisjon – uut maksejõuetusõiguses. Pankrotiseaduse 30 aastat

Pankrotiseaduse kolmekümnendale aastapäevale ja prof Paul Varuli juubelile pühendatud konverentsi programm

 

  9.30-10.15     Registreerimine TÜ peahoones ja kohv TÜ kohvikus

10.30-10.45     Konverentsi avamine ja tervitussõnad

 

I sessioon

Moderaatorid: Peeter Viirsalu, Tarmo Peterson

10.45–11.20

Stephan Madaus

The position of secured creditors in restructuring proceedings

 

11.20–11.55

Paul Omar

Challenging the Assumption of Asset-Security Privileges: Some Thoughts?

 

11.55–12.30

Christoph G. Paulus

On the Crossroads of Security Interests and Insolvency Law: the Cape Town Convention and its Protocols

 

12.30-13.00

Diskussioon

 

 

13.00–14.00

LÕUNA

 

 

II sessioon

Moderaatorid: Peeter Viirsalu, Tarmo Peterson

14.00–14.20

Urmas Volens

Esemelised tagatised pankrotimenetluses

 

14.20–14.40

Kersti Kerstna-Vaks

Maksejõuetuse revisjoniga kaasnevad uued võimalused füüsilisel isikul vabaneda oma võlgadest

 

14.40–15.00

Toomas Saarma

Füüsilise isiku võlad ja nendest vabanemine õiguslikus ja antropoloogilises vaates

 

15.00-15.20

Diskussioon

 

 

15.20-16.00

KOHVIPAUS

TÜ kohvik

 

16.00–16.20

Annemari Õunpuu

Saneerimisseaduse muudatused

 

16.40–17.00

Anto Kasak

Rühmaülene kohustamine saneerimismenetluses

 

17.00 – 17.25

Paul Varul

Pankrotiseadus: 30 aastat reforme

 

17.25 – 17.45

Diskussioon/Kokkuvõte

 

 

17.45 – 18.00

 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite koja meenemündi tutvustamine

 

18.15 – 20.30

VASTUVÕTT

TÜ kohvik