Lisamaterjalid, allikad

  • Avastustee veebikeskkond - http://www.avastustee.ee
  • Jaani, Juta. 2010. Väärtuste kujundamine avastusõppe kaudu. Schihalejev, O. (koost). Õppemeetodid väärtuskasvatuse teenistuses – miks ja kuidas? Tartu Ülikooli eetikakeskus: AS Pakett.
  • Tankler, Meeli. 2005. Avastusõppe plussid ja miinused teoorias ja praktikas. TÜ haridusteaduskond, magistritöö