oigusealused

TÜ õigusteaduskonna e-kursus “Õiguse alused mittejuristile”

Tartu Ülikooli e-õppe keskkonnas Moodle toimuv kursus tutvustab õiguse algtõdesid ja aitab mõista õiguse erinevaid valdkondi ühtse, seostatud tervikuna.

“Õiguse alused mittejuristile” on suunatud eelkõige gümnaasiumiõpilasele ja aitab õppijal otsustada, kas juura on talle sobiv eriala, mida ülikoolis õppida.

Kursus annab TÜ õigusteaduskonna bakalaureuseõppesse kandideerijale kolm lisapunkti. Osale kursusel ja saa aimu, kui põnev on õigusteadus!

Kursuse viivad läbi õigusvaldkonna silmapaistvamad asjatundjad:

  • õppematerjalid ja videoloengud valmistasid spetsiaalselt e-kursuse jaoks ette TÜ õigusteaduskonna õppejõud (vt lehte “Õppejõud”)
  • õigusameteid tutvustavad riigisekretär 2003 – 2018 Heiki Loot, õiguskantsler Ülle Madise, patendivolinik Almar Sehver, notar ja Notarite Koja esimees 2014 – 2017 Tarvo Puri, advokaat ja Eesti Advokatuuri esimees 2016 – 2019 Hannes Vallikivi, riigi peaprokurör 2014 – 2020 Lavly Perling, riigikohtunik 2013 – 2019 Priit Pikamäe ja õigusteadlane Lauri Mälksoo (vt lehte “Tutvustatavad õigusametid”)

§  Sügiskursuse algus: 16.09.2024 REGISTREERI SIIN

NB! Kursus toimub kaks korda aastas: kevadel ja sügisel. Jälgi registreerimise tähtaega! 

Kursusel avatakse õiguse paljutahuline maailm lühidalt, kuid terviklikult, samas sisukalt ja atraktiivselt.

Videotutvustus

Vaata, mida räägib kursuse kohta Tartu Ülikooli õigusteaduskonna direktor Gaabriel Tavits:

Õppimine toimub õppijale sobival ajal ja kohas (vajalik internetiühendus, min 4 Mb/s).