Kontakt

Küsimustiku täitmisega seonduvad küsimused

naisteterviseuuring@ut.ee

Teadlastega kontakteerumine

Uuringut puudutavate küsimuste korral palume pöörduda uurimisrühma vastutavate liikmete poole: Helle Karro (helle.karro@ut.ee), Kai Part (kai.part@ut.ee), Made Laanpere (made.laanpere@ut.ee)

Teadusuuringute eetika komiteega kontakteerumine

Käesoleva uuringu on kooskõlastanud Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee Eestis (kooskõlastus 348/T- 3 20.11.2023). Tegemist on sõltumatu ekspertidest koosneva organiga, mille eesmärk on tagada, et uuringus osalejate tervis, inimväärikus, identiteet, isikute turvalisus ja muud põhiõigused ja -vabadused oleksid kaitstud. Komiteega saate ühendust võtta aadressil eetikakomitee@ut.ee.

back forward