Avaleht

ENTU banner

Avaleht

Tere tulemast Eesti naiste tervise uuringu kodulehele!

Maailma Terviseorganisatsiooni järgi on seksuaal- ja reproduktiivtervis üldise tervise osa, seksuaalsusega seotud kehaline, emotsionaalne, vaimne ja sotsiaalne tervis. See mõjutab naiste ja meeste reproduktiivsüsteemi toimimist, võimet saada lapsi ning vabadust otsustada laste saamise üle. Kuid see tähendab ka võimalust nautida ja väljendada oma seksuaalsust ilma sunni, vägivalla, ärakasutamise ja diskrimineerimiseta, sh ennetada seksuaalsel teel levivaid nakkusi ja soovimatuid rasedusi. Hea seksuaaltervis on lahutamatult seotud naiste ja meeste seksuaal- ja reproduktiivõigustega (sh õigus saada haridust; heatasemelist nõustamist; abi ja teenuseid jm). Naistel on seoses seksuaal- ja reproduktiivtervisega erivajadused, mis nõuvad vastavaid ennetus- ja sekkumismeetmeid. Mitte keegi teine ei neid vajadusi paremini tunda kui naised ise.

Tartu Ülikooli naistekliinikus viisime 2004. ja 2014. aastal läbi rahvastikupõhised uuringud 16–44-aastaste Eesti naiste hulgas.  Mõlema uuringu metoodika, tulemuste ja publikatsioonidega saate tutvuda siin.

Eesti naiste tervise uuring 2024

Viimasel kümnendil on toimunud Eestis rida muutusi – rasedust planeeritakse järjest hilisemas eas ja sünnitajate vanus on suurenenud, viljatusravile pöördutakse sagedamini, seksuaaltervise teenuste pakkujate ring on laienenud (sh esmatasandi terviskeskused, iseseisev ämmaemandusabi), haiglavõrgu reformimise käigus on sünnitusabi osutavate raviasutuste arv vähenenud ja on toimunud sünnituste tsentraliseerimine; COVID-19 pandeemia mõjutas tervishoiuteenuste korraldust. Meil on vähe teada perimenopausi mõju kohta naiste seksuaaltervise näitajatele ning meid huvitab, kuidas naiste toimetulekule mõjuvad menstruatsiooniga seotud vaevused.

Taaskord pöördusime Eesti naiste poole, et saada ülevaade täna Eesti 16–59-aastaste naiste seksuaal- ja reproduktiivtervist mõjutavatest teguritest, naiste vajadustest ja kogemustest kasutades võrdlusandmestikuna varasemalt 2004. a ja 2014. aastal sama metoodikaga läbi viidud uuringute tulemusi. Uuringu läbiviimiseks on kooskõlastus Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komiteelt 384/T-3 (20.11.2023).

2024. aasta uuringu raames on andmete kogumine nüüdseks lõppenud. Aitäh kõigile vastajatele!