Publikatsioonid

Teaduslikud artiklid rahvusvahelise levikuga eelretsenseeritavates väljaannetes:

Tenjes, Silvi (2017) Mentaalsete mudelite avardamine multimodaalsete suhtlusviiside kaudu: kasu ennastjuhtivale õppijale. – Sõjateadlane / Estonian Journal of Military Studies 4, 208–236. www.ksk.edu.ee/publikatsioonid (16.08.2017)

Vt teisi PDF icon musu-publikatsioonid-1.pdf

Muud teaduslikud publikatsioonid:

Põldsaar, Raili (2007) Discursive (Dis)Connections: Framing Gender Equality inAmerican and Estonian Public Discourse. – Communities and Connections: Writings in North American Studies. A. Helo (Eds.). Helsinki: University of Helsinki, 123–136.

Vt teisi PDF icon musu-muud-teaduslikud-publikatsioonid.pdf

Populaarteaduslikud:

Tenjes, Silvi (2017) Žest multimodaalsel tähendusväljal. – Pärnu nüüdismuusika päevad (PNP) / Pärnu Contemporary Music Days 2017. PERFORMATIIVSUS 4 / PERFORMATIVITY 4: Žest ja muusika / Gesture and music (Eesti Arnold Schönbergi Ühing, Pärnu), 14.01.2017 http://www.schoenberg.ee/index2.php/index.php?sitesig=SB&page=SB_060_Arhiiv&subpage=ARH_PNP_2017 (01.02.2017)

Vt teisi PDF icon musu-populaarteaduslikud.pdf

Vt veel MUSU-teema kohta:

Hiiemäe, Reet (2015) Mitteverbaalne sündmus kui usundilise jutuloome osa. – etagused 62 (Hüperajakiri), 7–24. <www.folklore.ee/tagused/nr62/download.php>(30.10.2016)

Eva Ingerpuu-Rümmel 2014:

http://samm.ut.ee/multimodaalse-diskursuse-analyys

Blogi: jeesusjalutasallveelaeval.blogspot.com.ee:

http://jeesusjalutasallveelaeval.blogspot.com.ee/2011/12/suhtluse-regule...

Novaator:

http://www.novaator.ee/ET/inimene/inimeste_suhtlemine_mida_sealt_ikkagi_...