Eesti mükoloogiaühing

Tegevused

Mükoloogiaühingus toimuvad regulaarselt järgmised üritused:
kevadel ja sügisel toimub ühingu laager mõnes looduslikult huvitavas või seente poolest vähe uuritud Eesti piirkonnas. Laagrites osalevad nii elukutselised kui ka amatööridest seeneuurijad ja  seenehuvilised, samuti Eesti ülikoolide tudengid ja kraadiõppurid.

Detsembri teisel nädalavahetusel korraldab ühing ühepäevase seminari üldnimetusega ‘Actiones’, kus esitatakse mõned teaduslikud ettekanded ning tehakse kokkuvõtteid lõppevast aastast ja plaane uueks aastaks.

Ühingu liikmed osalevad kõikjal Eestis seenenäituste korraldamisel.

ELUS mükoloogiaühing, Tartu Ülikool ja Tartu Ülikooli Kirjastus annavad välja rahvusvahelist ajakirja (etis 1.1) Folia Cryptogamica Estonica. Ajakiri ilmub online (http://ojs.utlib.ee/index.php/FCE) ja tavaliselt üks kord aastas trükisena.