Metsa majandamise ökoloogia loengumaterjalid

Avaleht

Ettekanne EPPK ja KIKi infopäeval “Investeeringud metsa kliimamuutustega kohanemiseks” – prakitlisemad soovitused videos minu ettekanne 1:59

Metsa ökoloogilisema majandamise infopäevade slaidid 2023 slaidid

PEFC info- ja koolituspäevade 2023 Slaidid

Ökoloogilisema ülevaatega video-ettekanne EPKK infopäeval Elurikkuse soodustamine Natura 2000 erametsadesteemaga ‘Loodussõbralik metsa majandamine‘ (algus 1:25:30)

Luua seminar – Slaidid EN –  Ecological essence of sustanable forestry – Luua Sept 2022

Midagi vanemat ja üld-ökoloogilisemat: eEttekanne Elurikkuse kriis ja mõju inimeste tarbitavatele hüvedele (MAK, 28 sept 2020, TÜ loomaökoloogia seminar 3 nov 2020)

Kaardipõhised abivahendid

UUS! MaaeluGIS – Püsivam teemakaart, kus on palju kasulikke kihte ja ka Sentinel satipilte ühes paketis Maa-ameti XGIS keskkonnas.

MaaeluGIS’i tutvustus ja baasõpe Maa-ameti seminaris – video. (24 jaan 2024)

Surnud puude eri – MaaeluGIS-puudega.

Loeng metsa ja maaelu riiklikest kaardivahenditest EPKK veebi-konverentsil “Digipööre Eesti maamajanduses”  –   ettekande video

Näidisversioon “oma kihtidesse” lisatud metsa piirjoontega ja looduskaitseliste kihtidega – Vahastu

Vana XGIS versioon, mis on ülesse ehitatud “oma kihtide” baasil – MetsaGIS – koondatud metsandust abistavad kihid.

Metsaregister – Riiklikult metsandusele suunatud tavapärane info

Lisaks Maa-ameti Fotoladu, eelkõige ajalooliste aerofotode ja fotoplaanide rakendus (sh Vormsi näide)

EstHUB Satiladu (Copenicus)

Suvepildid Luua kohta: 3.7.2021 ja 25.7.2021  (omavaheline võrdlus juunis NDVI abil juulis Maakate-4 indeksi abil) ja X-GIS Luua OF

Üraskirüüste Kurista juuni ja juuli, ning Otepää RP ja Karula RP näide

Vikipalu põleng juuni 2018

Talvevaate näide RGB 2022

Lihtne loeng satipiltide kasutamisest ja optimeerimisest: kanalid ja kombineerimine (R.G. Congalton, VTgeospatial, 40min)

Rahvusvahelised tuletised: Global Forest Change

Rahvusarhiivkaardikogu

________________________________________________________________

KONTAKT

Jaan Liira  jaan.liira@ut.ee
Tartu Ülikool ÖMI

Liivi 2-609; kõneklots 5240798

Seotud projektid: EFFECT

Personaalne info: kodukas ja info ETIS’s