Kasutatud kirjandus

Akvarell (s.a.). Külastatud aadressil: http://maalikool.ee/naidisleht-2/pintsel/akvarell/

Akvarellid meega (s.a.). Külastatud aadressil:  http://lendliis.ee/akvarellvarvid/2049-akvarellid-meega-12-tk.html

Akvarellid tuubis (s.a.). Külastatud aadressil:  http://lendliis.ee/484-thickbox_default/akvarellid-tuubis-1212-ml-louvre...

Akvarellvärvid (s.a.). Külastatud aadressil: https://www.snitty.ee/akvarellvarvid

Akrüülvärvid (s.a.). Külastatud aadressil: http://lendliis.ee/akruulvarvid/256-akruulvarvid-louvre-1210-ml.html

Guaššvärvid (s.a.). Külastatud aadressil: http://lendliis.ee/guassvarvid/251-guass-redmix-500ml.html

Johnston, D. W., Nicholls, M. E. R., Shah, M., & Shields, M. A. (2009). Nature’s
experiment? Handedness and early childhood development. Demography, 46(2), 281—
301.

Kula, P. (2007). Oskus õpetada vasakukäelist last. Haridus, 11/12, 65—69.

Kula, P. (2008). Peculiarities of left-handed children’s success at school. Doktoritöö. Tallinn:
Tallinna Ülikooli Kirjastus.

Langemets, M., Tiits, M., Valdre, T., Veskis, L., Viks, Ü., & Voll, P. (Toim). 2009. Eesti
keele seletav sõnaraamat. Tallinn: AS Pakett.

Meyer, R. W. (1998). Vasakukäelisus? Nõuanderaamat. Kuressaare: Tormikiri.

Posture While Drawin or Writing (2011). Külastatud aadressil: https://www.drawyourworld.com/blog/posture-while-drawing-or-writing.html

Pintslid (s.a.). Külastatud aadressil:  https://www.apollo.ee/media/catalog/product/cache/1/image/194x/17f82f742...

Preti, A., Sisti, D., Rocchi, M. B., Busca, M., Vellante, M., Camboni, M. V., Petretto, D. R.,
& Masala, C. (2011). Malefemale differences in left-handedness in Sardinia, Italy.
Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition, 16(6), 737—752.

Uwaezuoke, S. N., Eke, C. B., & Nwobi, E. A. (2015). Left-hand dominance in children:
Prevalence and maternal stereotypes in a South-east Nigerian city. Laterality:
Asymmetries of Body, Brain and Cognition, 20(5), 530—542.

Vahter, E. (2005). Kunstikasvatus lasteaias. L. Kivi, & H. Sarapuu (Koost), Laps ja lasteaed.
Lasteaiaõpetaja käsiraamat (lk 199—212). Tartu: AS Atlex.

Vahter, E. (2010). Väärtustades last ja kunsti. M. Veisson (Koost), Väärtused koolieelses eas.
Väärtuskasvatus lasteaias (lk 63—73). Tartu: AS Pakett.

Värvitüübid (s.a.). Külastatud aadressil: https://sites.google.com/site/traditsioonilisedvarvid/vaerviliigid