2010/2011 kuni 2019/2020

Täpsema info vaatamiseks vali menüüst õppeaasta.

Menüülingi järel on '+', kui saad näha ka ülesandeid ja lahendusi, 
ja '±', kui saad näha vaid ülesandeid, mitte lahendusi.

Enamik ülesandeid aastatest 2008–2016 on koos lahendusvihjete ning põhjalike seletustega avaldatud kogumikus "Viis tosinat lingvistikaülesannet" (2017).

Lõppvooru tulemuste graafik 2010-2020