Hea keeltehuviline!

Siia lehele on kogutud info Eesti lingvistikaolümpiaadide ülesannete kohta.

Lingvistikaolümpiaad toimub alates 2003. aastast, sellel võivad osaleda kõik Eesti 9.–12. klasside õpilased. Tartu Ülikooli teaduskool korraldab eelvooru (piirkonnavooru) ja lõppvooru. Suuremates koolides, kus on rohkem keeleteaduse huvilisi, viiakse läbi ka koolivoor.

Lingvistikaülesanded on justkui loogika- ja kombinatoorikaülesanded. Neid on võimalik lahendada, oskamata seda keelt, mille kohta ülesanne on. Kogu lahendamiseks vajalik info sisaldub ülesande tekstis. Teadmised keeltest tulevad siiski kasuks, sest nii saab ei kuhugi viivad lahendusteed hõlpsamini välja praakida. Igast ülesandest saab ka midagi uut teada – keeled, mille kohta ülesandeid koostatakse, on päriselt olemas ja kusagil neid tõepoolest kõneldakse või on kõneldud.

Video ülesannete lahendamisest.

Mitmed ülesanded on just siit lehelt kättesaadavad. Head lahendamist!


Keeled, mille kohta on Eesti lingvistikaolümpiaadidel olnud ülesandeid

Vt täpsemalt keelte loendist.

Keeled, mille kohta on olnud olümpiaadil ülesandeid

Lingvistikaolümpiaadidest ajakirjanduses

Rakett 69 Lingvistikaülesanded, 2020

Spektrogrammide ülesande lahendus
Tundmatu keele ülesande lahendus

 

Triin Visnapuu, Esimene rahvusvaheline lingvistikaolümpiaad, Horisont 2004

Renate Pajusalu, Keeleteadus olümpia-alana, Oma Keel 2005

Renate Pajusalu, Lingvistikaolümpiaadid teel ülesmäge, Horisont 2006

Renate Pajusalu, Miina Norvik, Tuhanded õpilased sadade keelte kallal, Õpetajate Leht 2017

Miina Norvik, Külli Prillop, Lingvistikaolümpiaad kui avastusretk keelte eripalgelises maailmas, Horisont 2019

Miina Norvik, Lingvistikalaager, Vikerraadio, Huvitaja 01.07.2020.

Külli Prillop, Lingvistikalaager Vasknas 27.06–30.06.2022.