Prantsuse keele sõnastikke

Kunagi nägi sõnaraamat välja nii:

d

(l'image: Le Temps Retrouvé. Librairie Française)

Praegu on netist võimalik leida väga erineva profiili ja funktsiooniga sõnastikke. Olgu siinkohal nimetatud vähemasti olulisimad, ning alati on mõistlik meeles pidada, et iga sõnastik annab natuke erineva valimi kasulikest väljenditest ja tähendusnüanssidest.

* Veendumaks, et igal sõnaraamatul on täita oma kasulik ja eripärane roll, uurige järgnevaid viiteid klikkides ühe märksõna (nt "koer") juures sisalduva info varieeruvust sõnaraamatuti.

Küsimusi nt märksõna "koer" kohta

- kus järgnevatest eesti-prantsuse tõlget pakkuvatest sõnaraamatutest koer "hammustab", millises "ei hammusta" ja millisest saab teada, et koer on ka seltsiline (animal de compagnie)?

- Mida teeb koer püssiga ja milline olukord on 'koer?

 

Keeltevahelised sõnaraamatud

Kõige lihtsamad tõlkevasted nii eesti-prantsuse kui prantsuse-eesti suunal leiab kiirelt üles ka suuresti automaatselt koostatud paljusid keeli hõlmavatest netisõnastikest, nt

- prantsuse-eesti lihtsamaks tõlkeks: sensagent.com,

- tšehhide Lingea  https://www.dict.com/prantsuse-eesti ;

- lähemate keelte registritundliku automaatse tõlkimise tarvis olgu mainutud ka Eesti oma Neurotõlke portaal, aga selle portaali funktsionaalsuste prantsuse keelega sidumisel saate veel ise abiks olla;

 

Ent niipea kui te sõnu lauseteks vormima hakkate ja kõige lihtsamaidki eesti keele püsiväljendeid kasutate, on abiks

- Suur eesti-prantsuse sõnaraamat GDEF https://www.estfra.ee/

Kus koer hammustab?

dic.com näidetest saate teada, kuidas öelda prantsuse keeles, et koer teid hammustas ja väljas käies teate teda "rihma otsas hoida", GDEF näidete varal saate öelda, et "haukuv koer ei hammusta" ning sensagent.com asetab oma analoogkäsitluses koera klassi "seltsilised koduloomad" ("kaitsevahendeid omavate" olendite klassi uurides leiate samas ikkagi, kuidas öelda, et koer ka hammustab)  

 

Ühele keelele keskenduvad seletavad sõnaraamatud

- pr k sõnakasutuste variatsioone hästi näitav Robert en ligne 

- paljusid eri tähendusi lihtsalt ja funktsionaalselt väljatoov pr k seletav sõnaraamat: Larousse en ligne

- suurim online pr k seletav sõnaraamat, k.a API http://www.cnrtl.fr/definition/vocabulaire

Mida teeb koer püssiga ja milline olukord on 'koer'?

Larousse'ist saate teada, et kui sõna "chien" ilmub militaarkontekst, võib 'koer' (püssi)'kukke' tähendada, Robert seletab lahti ärritavat olukorda märkiva väljendi "c'est chien"  


 

- Samuti huvitavat infot, ja eelkõige uuemaid sõnu võib leida: https://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Page_d%E2%80%99accueil

 - Värvikamate väljendite lahtiseletamisel on abiks Expressio.fr

- Kuidas sõnad aga tavakasutuses omavahel kokku käivad, sellest annavad head ülevaadet Keelekorpused