Keelekorpustest

Sõna kõiki võimalikke tähendusi, kasutusi ja vasteid ei saa kirja panna ükski sõnastik. Tüüpkasutusi aitavad modelleerida ja keelekasutuse paljususest annavad läbilõike keelekorpused.  

 

- Eesti ja prantsuse keele vahel toimetades on asendamatu abimees Eesti-Prantsuse Leksikograafiaühingu Eesti-prantsuse paralleelkorpus (CoPEF) http://corpus.estfra.ee.

Eesti või prantsuse keelt lähtekeeleks valides on kokku 65 miljoni sõne hulgast võimalik kiirelt ja ülevaatlikult kõrvutada otsingusõna kasutusi ja selle tõlkeid ilukirjanduses, esseistikas, Euroopa Liidus seadustes, Euroopa Parlamendi istungite stenogrammides või ka Piiblis.  

 

- Sõna kasutuskontekste väga mitmes keelekombinatsionis, k.a. eesti-prantsuse, võimaldab peamiselt EL töödokumentide põhjal töötav tõlkeotsingumootor Linguee: linguee

 

- inglise ja prantsuse jm keeli, kuid mitte eesti keelt võimaldab kõrvutada ka pigem ettevõtlusele suunatud tehisintellektipõhine keelematerjali, automaattõlke jm portaal Reverso

 

- Veelgi põhjalikumaid otsinguid, veelgi rikkalikumate materjalide pealt, võimaldab keelekasutuse kohta korpuspäringusüsteem  SketchEngine